Papież : Kościół potrzebuje waszego zapału i waszej wiary

Świadczenie dziś o Chrystusie nie jest trudniejsze niż w przeszłości – stwierdził Franciszek w czasie spotkania z młodymi diecezji Aire i Dax we Francji, których przyjął wczoraj na audiencji.

Zachęcał ich, aby wykorzystali swoją wizytę w Rzymie do odkrycia, że Kościół, którego są członkami, wędruje od 2 tys. lat, dzieląc radości i nadzieje, smutki i niepokoje ludzi. Wędruje takim, jakim jest, bez uciekania się do jakichś zabiegów estetycznych.

Papież podkreślił znaczenie zjednoczenia z Chrystusem poprzez słuchanie Słowa, praktykę sakramentalną, braterską wspólnotę oraz służbę innym.

Papież – zakorzeńcie się w miłości Boga

“Na podobieństwo drzewa, które symbolizuje wasz region, czyli sosny landyjskiej, która niesie uzdrowienie terenom bagiennym, zakorzeńcie się w miłości Boga, aby tam, gdzie żyjecie, Kościół był miłowany. Tak, pozwólcie się przekształcić i odnowić przez Ducha Świętego, aby nieść Chrystusa w każde środowisko oraz przekazywać radość i młodość Ewangelii. I za przykładem św. Wincentego a Paulo, landyjczyka, tak jak wy, czyńcie widzialną miłość, którą Bóg was napełnił, kochając z «siłą ramion i potem na czole» - zaznaczył Ojciec Święty. - W ten sposób będziecie zawsze budowniczymi mostów pomiędzy ludźmi, starającymi się o wzrost kultury spotkania i dialogu, aby wnieść wkład w nadejście prawdziwego ludzkiego braterstwa.”

Franciszek zachęcił młodych, aby wyrażali poprzez gesty oraz słowa, że Bóg jest zawsze nowością, która prowadzi na spotkanie z ludzkością najbardziej poranioną, tam gdzie ludzkie istnienia pomimo pozorów i konformizmu, nadal szukają odpowiedzi na pytania o sens życia. Zapewnił, że liczy na młodych. Kościół potrzebuje waszego zapału, wyczucia, wiary oraz odwagi – powiedział na zakończenie Papież.

 Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao