Papież: Maryja jest kobietą, matką i „Metyską”

„Maryja jest wierną uczennicą Pana. Stała się metyską, aby być matką wszystkich” – te słowa Papież skierował do wiernych podczas Mszy z okazji święta Matki Bożej z Guadalupe, patronki Ameryki.

W wygłoszonej spontanicznie homilii Franciszek opisał Maryję za pomocą trzech określeń: kobieta, matka i Metyska.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w ciągu wieków pobożność chrześcijańska czciła ją i nadawała jej różne tytuły, ale zawsze podkreślała jej bycie kobietą oraz uczennicą. Macierzyństwo Maryi nigdy nie przykrywało ani nie zatrzymywało dla siebie tego, co przynależało do jej Syna, ponieważ jako Matka Boga i ludzi zawsze dawała życie, a nie zabierała coś dla siebie.

Papież – Kościół i dusza są kobiece

„Jeden z Ojców Kościoła stwierdził, że to, o czym mówi się w odniesieniu do Maryi, dotyczy również Kościoła oraz, w pewien sposób, naszej duszy – zauważył Papież. – Ponieważ Kościół jest kobiecy i nasza dusza jest zdolna do otrzymywania oraz przyjmowania łaski Bożej, to dlatego Ojcowie Kościoła widzieli ją jako kobiecą. Nie można myśleć o Kościele bez tej maryjnej zasady.“

Franciszek zwrócił uwagę, że roli kobiety w Kościele nie można sprowadzać wyłącznie do wymiaru funkcjonalnego, ponieważ taka postawa redukowałaby jej naturę oraz powołanie. Jej bycie matką przemienia cały Kościół, tak, że staje się on właśnie „Świętą Matką Kościołem”. Papież zatrzymał się następnie na trzecim określeniu Maryi, że jest ona również Metyską.

Papież – Maryja jest Metyską

„Chciała zostać Metyską, zjednoczyła się nie tylko z Juanem Diego, stała się metyską, aby być matką wszystkich, zjednoczyła się z ludzkością. Dlaczego to uczyniła? Dlaczego wydała na świat Boga? To jest wielką tajemnicą. Maryja, Matka-Metyska, która zrodziła Boga, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, w swoim Synu Jezusie.“

Na zakończenie prefekt Kongregacji ds. Biskupów oraz przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, kard. Marc Ouellet wyraził wdzięczność za 50 lat kapłaństwa Papieża Franciszka, za jego sposób realizowania posługi w duchu pokory i miłosierdzia, w duchu reformy i świętości oraz ze szczególnym oddaniem dla najbardziej potrzebujących miłości i nadziei. „Nie wszyscy są zdolni zrozumieć w pełni znaczenie gestów, słów i decyzji, ale mogę zapewnić, że Lud Boży, który pielgrzymuje z wiarą, czuje się umacniany i pocieszany Twoim przykładem i nauczaniem” – podsumował kard. Ouellet.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama