Papież: wznośmy oczy ku niebu, by lepiej przeżywać ziemską wędrówkę!

O świętości, która jest darem i wezwaniem mówił Franciszek w czasie rozważania przed modlitwą „Anioł Pański”.

W uroczystość Wszystkich Świętych przypomniał, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości oraz do wznoszenia oczu ku niebu, nie po to, aby o rzeczywistościach ziemi zapominać, ale aby się z nimi zmierzyć z większą odwagą i nadzieją.

Papież podkreślił, że święci mocno stąpali po ziemi. Doświadczali trudu codzienności z jego sukcesami i porażkami. Swą siłę odnajdywali w Bogu, aby zawsze powstawać i nigdy się nie poddawać. Stąd świętości, która jest celem życia każdego chrześcijanina, nie da się osiągnąć własnymi siłami, bo jest ona owocem Bożej łaski i naszej na nią odpowiedzi.

- Będąc łaską Boga, to znaczy Jego darem, jest czymś, czego nie możemy kupić ani wymienić, ale jedynie przyjąć, uczestnicząc w życiu samego Boga przez Ducha Świętego, który żyje w nas od dnia naszego chrztu – stwierdził Ojciec Święty. – Chodzi o proces dojrzewania coraz większej świadomości, że jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, tak jak latorośl jest zjednoczona z krzewem winnym i dlatego możemy i musimy żyć z Nim i w Nim jako dzieci Boga. Zatem świętość to życie w pełnej komunii z Bogiem, już teraz podczas doczesnej pielgrzymki.

 Świętość będąc darem Boga jest także wezwaniem do konkretnej odpowiedzi na otrzymany dar.

- Ale świętość, jest nie tylko darem, lecz także «wezwaniem», powszechnym powołaniem uczniów Chrystusa. Jest to droga pełni, do której pokonywania w wierze powołany jest każdy chrześcijanin, zmierzający do celu ostatecznego: ostatecznej komunii z Bogiem w życiu wiecznym – zaznaczył Ojciec Święty. – Świętość staje się zatem odpowiedzią na Boży dar, ponieważ przejawia się jako podjęcie odpowiedzialności. W tej perspektywie ważne jest podejmowanie poważnego i codziennego starania o uświęcenie w warunkach, obowiązkach i okolicznościach naszego życia, starając się przeżywać wszystko z miłością, z miłosierdziem.

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” Papież zachęcił do odwiedzin i modlitwy na cmentarzu, co będzie odpowiedzią na pojawiającą się przesłanie kultury negatywnej.

- Dziękuję wam i wszystkim tym, którzy w parafiach i we wspólnotach krzewią w tych dniach inicjatywy modlitewne dla uczczenia Wszystkich Świętych i wszystkich wiernych zmarłych. Te dwa chrześcijańskie święta przypominają nam o więzi między Kościołem pielgrzymującym na ziemil, a Kościołem chwalebnym w niebie, między nami, a naszymi bliskimi, którzy przeszli do innego życia. Jutro po południu będę sprawować Eucharystię w Katakumbach Pryscylli, jednym z miejsc pochówku pierwszych chrześcijan w Rzymie – powiedział Papież. – W tych dniach, kiedy niestety pojawiają się także przesłania kultury negatywnej odnośnie do śmierci i zmarłych, zachęcam, by na ile to możliwe nie zaniedbywać odwiedzin i modlitwy na cmentarzu.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama