Wydawcy katoliccy pomostem pomiędzy Kościołem i światem

W Rzymie trwają międzynarodowe dni wydawców katolickich. Wydarzenie zgromadziło 60 przedstawicieli sektora publikującego książki oraz czasopisma inspirowane Ewangelią oraz nauczaniem Kościoła. Zastanawiają się nad wyzwaniami, jakie niesie dla ich działalności epoka cyfrowa.

Otwierając spotkanie prefekt Dykasterii ds. Komunikacji, Paolo Ruffini zauważył, że „ dziś jak nigdy czujemy wielką potrzebę przywracania jedności w różnorodności wielkiej ilości środków komunikacji”. Z kolei Jean-Marie Montel, przewodniczący Federacji Mediów Katolickich we Francji stwierdził, że wydawcy są wezwani do bycia pomostem między Kościołem i światem. Bardzo istotne jest, aby ukazywać przekonania i wartości płynące z Ewangelii, przy jednoczesnym uważnym słuchaniu odbiorców. Przekaz cyfrowy nie stoi w opozycji do tradycyjnego przekazu drukowanego, ale stwarza możliwość dotarcia do większej liczby osób w krótkim czasie. Mówi ks. Marco Rupnik, jezuita, teolog i artysta.

    “Wydawca katolicki powinien zwracać większą uwagę na karmienie wiary, tej wiary którą chrześcijanie otrzymali na chrzcie świętym; natomiast nieochrzczonym trzeba ukazywać określone piękno życia – podkreślił ks. Rupnik. Ponieważ piękno nie jest jakimś formalizmem, ono jest zrealizowaną miłością. I jeśli jako chrześcijanie żyjemy w ten sposób, to świat zadziwia się tym stylem bycia.”

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama