Acta Œcumenica – nowe czasopismo Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan

Ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. „Acta Œcumenica” będą kontynuacją wydawanego od 1967 r. biuletynu „Information Service/Service d’Information”.

„Acta Œcumenica” zawierają ekumeniczne teksty papieża z roku 2019, informacje o pracach Rady, która świętuje w tym roku swe 60-lecie, a także dokumenty związane z działającą przy niej Komisją ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Pierwszy numer liczy 465 stron.

Czasopismo zostało pomyślane jako źródło wszystkich oficjalnych dokumentów Stolicy Apostolskiej nt. ekumenizmu, publikowanych w języku oryginału, by mogły stać się podstawą dla badań naukowych. Będzie się ukazywać w jednym tomie raz w roku.

Natomiast zdigitalizowane 151 numerów dotychczasowego biuletynu „Information Service/Service d’Information” dostępne są na stronie internetowej Rady. Tam również będzie można czytać „Acta Œcumenica”.

pb (KAI) / Watykan

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao