Papież do Polaków: niech Duch Święty pomaga wzrastać w wierze!

W perspektywie zbliżającej się uroczystości Pięćdziesiątnicy Franciszek wezwał do bycia uległymi na działanie Ducha Świętego, aby życie każdego było zawsze ogrzewane i rozświetlane przez miłość, którą On rozlewa w naszych sercach.

Ojciec Święty wspomniał także, że wnet obchodzone będzie wspomnienie liturgiczne papieża, św. Pawła VI. Niech on zachęca każdego do podejmowania z hojnością ideałów ewangelicznych.

Do Polaków Franciszek powiedział:

Papież – niech Duch Święty odnawia oblicze ziemi

- Pozdrawiam serdecznie Polaków, którzy łączą się z nami przez środki społecznego przekazu. Przeżywając nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, prośmy Boskiego Pocieszyciela, ażeby był obecny w nas, by poprzez Swoje dary, jakże konieczne, pomógł nam wzrastać w wierze chrześcijańskiej – zaznaczył Papież. - W tym trudnym czasie, jaki przeżywa świat, módlmy się słowami św. Jana Pawła II wypowiedzianymi w Warszawie: «Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!» (2 czerwca 1979 r.). Z serca wam błogosławię.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao