Papież Franciszek: Nie zapominajcie o radości!

„Chrześcijanin jest radosny, bo jest blisko Jezusa. To On obdarza nas radością” – mówił dziś Franciszek po modlitwie „Anioł Pański”. Następnie pobłogosławił figurki Dzieciątka Jezus przyniesione przez dzieci Centrum Oratoriów Rzymskich.

„W szczególny sposób pozdrawiam grupę, która przybyła, aby reprezentować rodziny i dzieci Rzymu z okazji błogosławieństwa „Bambinelli” (figurek Dzieciątka Jezus), spotkania zorganizowanego przez Centrum Oratoriów Rzymskich. W tym roku jest was tu niewielu z powodu pandemii, ale wiem, że wiele dzieci i ludzi młodych gromadzi się w oratoriach i w swoich domach i śledzą nas za pośrednictwem środków przekazu” – mówił papież Franciszek po modlitwie „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa.

„Do każdego kieruję swoje pozdrowienia i błogosławię figurki Jezusa, które zostaną umieszczone w żłóbku, będącym znakiem nadziei i radości. Kiedy będziecie się modlili w domu, przed żłóbkiem z członkami waszych rodzin, dajcie się pociągnąć czułości Dzieciątka Jezus, które urodziło się pośród nas ubogie i kruche, aby obdarzyć nas swoją miłością” – podkreślił Franciszek.

Na koniec, jak zawsze, papież życzył wszystkim dobrej niedzieli i smacznego obiadu. „Nie zapominajcie o radości!” – powiedział. „Chrześcijanin jest w swoim sercu radosny, także gdy doświadcza rzeczy trudnych. Jest radosny, bo jest blisko Jezusa. To On obdarza nas radością. Proszę nie zapominajcie o mnie w modlitwie” – dodał.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao