Wybory 386. Zebrania Plenarnego KEP

Bp Wojciech Osial został nowym przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego, bp Adrian Galbas SAC – przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich, a bp Jacek Jezierski – przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną to niektóre wybory 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które obraduje na Jasnej Górze.

W czwartek, 27 sierpnia, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.

Decyzją biskupów nowymi członkami Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zostali abp Andrzej Dzięga i bp Damian Bryl, współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP został abp Marek Jędraszewski, a jej członkiem abp Stanisław Budzik. Biskupi wybrali też nowego rzecznika Episkopatu. Został nim ks. Leszek Gęsiak SJ, który zastąpi kończącego pięcioletnią kadencję ks. Pawła Rytel-Andrianika.

W związku z zakończeniem drugiej kadencji bp. Marka Mendyka, na przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego biskupi wybrali bp. Wojciecha Osiala, biskupa pomocniczego diecezji łowickiej. Po zakończeniu drugiej kadencji bp. Ignacego Deca jako przewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich funkcję tę będzie pełnił bp Adrian Galbas SAC, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, natomiast przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną został wybrany bp Jacek Jezierski, biskup elbląski w miejsce kończącego drugą kadencję bp. Krzysztofa Nitkiewicza.

Biskupi zatwierdzili dziś również nowy skład Komisji Nauki Wiary. Ponadto ze względu na przyjęcie święceń biskupich przez dotychczasowych konsultorów Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży bp. Adama Baba i bp. Grzegorza Suchodolskiego biskupi zatwierdzili ich jako członków tej Rady.

Jako członka Rady Ekonomicznej Zebranie Plenarne zatwierdziło bp. Kazimierza Gurdę. Zatwierdzono także nowych konsultorów, m.in. o. Marcina Wrzosa OMI w Komisji ds. Misji, dr Barbarę Strzałkowską w Radzie ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz Kaję Pudełko i Michała Bondyrę w Radzie ds. Środków Społecznego Przekazu. Powołano też nowego przewodniczącego Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, którym został ks. Tomasz Rusiecki.


Publikujemy listę decyzji

podjętych podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski:

 Rzecznik KEP

ks. Paweł Rytel-Andrianik – koniec 1. Kadencji

ks. dr Leszek Gęsiak SJ – wybór na 1. pięcioletnią kadencję

Członkowie Rady Stałej KEP

Abp Andrzej Dzięga

Bp Damian Bryl

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego

bp Marek Mendyk – koniec 2. kadencji

bp Wojciech Osial – wybór na 1. pięcioletnią kadencję

 Przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich

bp Adrian Galbas SAC – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

 Członkowie Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

bp Adam Bab – zatwierdzenie

bp Grzegorz Suchodolski – zatwierdzenie

Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną

bp Jacek Jezierski – wybór na 1. pięcioletnią kadencję

 Przewodniczący Zespołu ds. Sanktuariów

bp Henryk Ciereszko – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy

abp Józef Kupny – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

Delegat KEP ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich

bp Andrzej Siemieniewski – powołanie na 3. pięcioletnią kadencję

Delegat KEP ds. Młodzieży Nieprzystosowanej Społecznie

bp Antoni Długosz – powołanie na 4. pięcioletnią kadencję

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

bp Tadeusz Lityński – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Nauczycieli

bp Piotr Turzyński – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

Delegat KEP ds. Apostolstwa Chorych

abp Wiktor Skworc – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

Członek Rady Ekonomicznej

bp Kazimierz Gurda – zatwierdzenie

Członkowie Komisji Nadzorczej Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM

Powołanie na 3. pięcioletnią kadencję:

abp Adam Szal

bp Edward Dajczak

bp Marian Florczyk

Skład Komisji Nauki Wiary – zatwierdzenie

Członkowie:

bp Andrzej Czaja

bp Jacek Kiciński CMF

bp Marek Marczak

bp Piotr Turzyński

Konsultorzy:

ks. Antoni Nadbrzeżny – sekretarz Komisji Nauki Wiary

ks. Krzysztof Bardski

ks. Marek Chmielewski

ks. Bogdan Częsz

ks. Tadeusz Dola

ks. Bogdan Ferdek

ks. Marek Gilski

ks. Krzysztof Góźdź

ks. Krystian Kałuża

ks. Jacek Kempa

ks. Jan Perszon

o. Mateusz Przanowski OP

o. Maciej Roszkowski OP

ks. Kazimierz Wolsza

ks. Mirosław Wróbel

Przewodniczący Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia

ks. Tomasz Rusinek – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

Duszpasterz Krajowy Esperantystów Katolickich

ks. Roman Gmyrek – powołanie na 4. pięcioletnią kadencję

Duszpasterz Krajowy Pracowników Wodociągów i Kanalizacji oraz Ochrony Środowiska

ks. Grzegorz Krząkała – powołanie na 4. pięcioletnią kadencję

Duszpasterz Krajowy Sportowców

ks. Edward Pleń SDB – powołanie na 5. pięcioletnią kadencję

Duszpasterz Krajowy Sybiraków

ks. Zdzisław Banaś – powołanie na 4. pięcioletnią kadencję

Duszpasterz Krajowy Romów

ks. Stanisław Opocki – powołanie na 4. pięcioletnią kadencję

Duszpasterz Krajowy Ogrodników

ks. Wojciech Kołakowski – powołanie na 4. pięcioletnią kadencję

Duszpasterz Krajowy Niewidomych

ks. Andrzej Gałka – powołanie na 4. pięcioletnią kadencję

Duszpasterz Krajowy Kolejarzy

ks. Eugeniusz Zarębiński – powołanie na 4. pięcioletnią kadencję

Duszpasterz Krajowy Kierowców

ks. Marian Midura – powołanie na 4. pięcioletnią kadencję

Duszpasterz Krajowy Inteligencji Technicznej

ks. Tadeusz Bożełko – powołanie na 4. pięcioletnią kadencję

Duszpasterz Krajowy Honorowych Dawców Krwi

o. Zenon Surma CMF – powołanie na 4. pięcioletnią kadencję

Konsultor Komisji ds. Misji

o. Marcin Wrzos OMI – zatwierdzenie

Konsultor Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

dr Barbara Strzałkowska – zatwierdzenie

 Konsultorzy Rady ds. Środków Społecznego Przekazu

Kaja Pudełko – zatwierdzenie

Michał Bondyra – zatwierdzenie

Asystent Kościelny Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

o. Emilio de Cardenas SM – mianowanie na 2. pięcioletnią kadencję

Kandydat na Naczelnego Kapelana ZHP

ks. Wojciech Jurkowski SAC – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

Zarząd Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Zatwierdzenie na 6. czteroletnią kadencję:

ks. Dariusz Kowalczyk – Przewodniczący

ks. Paweł Walkiewicz – Zastępca Przewodniczącego

Marek Zdrojewski – Zastępca Przewodniczącego

Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Urszula Furtak – wybór na czteroletnią kadencję

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego

ks. Kazimierz Panuś – prezes

ks. Piotr Kroczek – wiceprezes

ks. Witold Ostafiński – sekretarz

ks. Andrzej Fyda– skarbnik

ks. Jan Bednarzyk – bibliotekarz

mgr Sebastian Wojnowski – kierownik Sekcji Wydawniczej

Członek Zarządu Fundacji św. Józefa KEP

ks. Grzegorz Strzelczyk – zatwierdzenie

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama