Obie strony, kościelna i państwowa, widzą konieczność współpracy w ochronie małoletnich

Przestrzenią naszych wspólnych działań powinna być ochrona małoletnich przed przemocą seksualną – powiedział PAP kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży ks. Piotr Studnicki po piątkowym spotkaniu Fundacji Świętego Józefa KEP z Państwową Komisją ds. Pedofilii.

Wyjaśnił, że celem spotkania było wzajemne poznanie specyfiki działania poszczególnych podmiotów.

„Spotkanie było zaplanowane dużo wcześniej i nie było związane z wystąpieniem komisji do sądów biskupich o informacje ws. postępowań kanonicznych prowadzonych w związku molestowaniem dzieci” – powiedział ks. Piotr Studnicki. Wyjaśnił, że Fundacja Świętego Józefa nie zajmuje się tymi sprawami i nie ma w tym zakresie żadnych kompetencji.

Zwrócił uwagę, że wcześniej Państwowa Komisja ds. Pedofilii spotkała się z Centrum Ochrony Dziecka, przedstawicielami inicjatywy „Zranieni w Kościele”, oraz osobami pokrzywdzonymi i tymi, którzy im pomagają.

„Nasze piątkowe spotkanie wpisywało się więc w kalendarz spotkań komisji z różnymi podmiotami, które zajmują się tematem wykorzystania seksualnego małoletnich” – dodał.

„W czasie spotkania przedstawiliśmy budowany od lat system prewencji wykorzystania seksualnego w Kościele, w tym działania Fundacji Świętego Józefa KEP. Przedstawiliśmy program grantowy Fundacji na rok 2020 oraz formy pomocy indywidulanej i pośredniej przez instytucje, które są przez fundację wspierane”.

„Zastanawialiśmy się m.in., w jaki sposób możemy wspólnie – strona państwowa i kościelna – współpracować, gdzie możemy się spotkać mając na uwadze dobro osób pokrzywdzonych” – powiedział ks. Studnicki.

Wyjaśnił, że „w związku z tym, że było to pierwsze tego rodzaju spotkanie, to na ten moment trudno jeszcze mówić o konkretach”.

Zadeklarował jednocześnie, że „obie strony widzą nie tylko potrzebę, ale wręcz konieczność współpracy, zwłaszcza w dziedzinie prewencji. Zarówno statut Fundacji oraz zakres działań Komisji ds. Pedofilii – w tym zakresie są zbieżne. W tym obszarze możemy się spotkać” – powiedział ks. Studnicki. Jak dodał: „Mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach uda nam się wypracować pewne wspólne działania w dziedzinie prewencji”.

Fundacja Świętego Józefa KEP została powołana podczas 384. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, obradującego w Warszawie w październiku 2019 r. Służy pomocą i wsparciem osobom wykorzystanym seksualnie w dzieciństwie lub w młodości we wspólnocie Kościoła.

8 grudnia 2020 r. fundacja uruchomiła stronę internetowej www.zgloskrzywde.pl przygotowaną z Biurem Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Zawiera ona informacje pomocne osobom, które zostały skrzywdzone w sferze seksualnej w dzieciństwie lub młodości albo mają wiedzę o krzywdzie czy zaniedbaniu w wyjaśnianiu sprawy w Kościele.

W ubiegłym roku fundacja sfinansowała badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego prowadzące do powstania dokumentu „Pogłębiona analiza danych na temat wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych oraz zakonników”.

Działania fundacji stwarzają warunki, aby diecezje albo metropolie mogły tworzyć i rozwijać profesjonalne narzędzia w zakresie niesienia niezbędnej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej, prawnej i duchowej.

W pierwszym roku działalności Fundacja dysponowała kwotą ponad 3,5 mln zł. Na projekty przeznaczyła ponad 713 tys. Objęły one: finansowanie 13 terapii indywidualnych osobom z 9 diecezji, wsparcie działalności Centrum Ochrony Dziecka i podejmowanych przez nie projektów (m.in. prac nad programem profilaktycznym dla osób z niepełnosprawnością, systemem prewencji w szkołach katolickich i programem e-learningowym dla liderów młodzieżowych) oraz projekty 11 diecezji.

W 2020 r. 10 osób z 5 diecezji korzystało z finansowania przez Fundację specjalistycznych studiów podyplomowych, podnosząc swoje kwalifikacje do pracy z osobami pokrzywdzonymi. Dwie diecezje (archidiecezja poznańska i archidiecezja gnieźnieńska) wspólnie utworzyły Regionalny Punkt Konsultacyjny dla Osób Zranionych w Kościele z siedzibą w Poznaniu.


Logo PZU

Zamieszczone na stronach internetowych portalu https://opoka.org.pl/ i https://opoka.news materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Fundację Opoka na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

« 1 »

reklama

reklama

reklama