W Bydgoszczy odbył się ingres bp. Krzysztofa Włodarczyka

W Bydgoszczy odbył się w sobotę uroczysty ingres nowego ordynariusza tamtejszej diecezji bp. Krzysztofa Włodarczyka do katedry św. Marcina i Mikołaja. „W Bogu zachodzi ciągła wymiana miłości i dobra. Nie ma życia bez wspólnoty, nie ma miłości bez wspólnoty” – mówił w homilii bp Włodarczyk.

W uroczystym ingresie uczestniczył przewodniczący liturgii m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio oraz Episkopat Polski z przewodniczącym abp. Stanisławem Gądeckim na czele, a także miejscowe duchowieństwo i wierni świeccy.

Ze słowem skierowanym do zgromadzonych na ingresie wystąpił najpierw bp Wiesław Śmigiel, który pełnił funkcję administratora apostolskiego diecezji bydgoskiej do czasu objęcia jej przez nowego ordynariusza. Bp Śmigiel przedstawił krótko historię tej jednej z najmłodszych polskich diecezji. „Ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk dziś wchodzi w tę piękną historię i staje się jej częścią” – powiedział biskup toruński.

Następnie ks. prałat Andrea Francia z Nuncjatury Apostolskiej odczytał tekst bulli papieża Franciszka, ogłaszającej bp. Krzysztofa Włodarczyka biskupem bydgoskim. Przy ołtarzu biskup Wiesław Śmigiel przekazał pastorał nuncjuszowi apostolskiemu, który wręczył go bp. Włodarczykowi. Jest to pastorał, który otrzymał w 1949 r. bł. kard. Stefan Wyszyński, i który przez wszystkie lata swojej prymasowskiej posługi używał w tej świątyni.

„Pokornie uwzględniam okoliczności, w jakich papież Franciszek mianował mnie biskupem bydgoskim” – mówił na wstępie homilii bp Krzysztof Włodarczyk, przywołując beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, Rok Świętego Józefa oraz 100. rocznicę urodzin sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Dodał zarazem, że właśnie te wydarzenia wpływają na styl jego posługi biskupiej dla ludu Bożego diecezji bydgoskiej, która ma dopiero siedemnastoletnią tradycję.

Wspomniane postaci – jak podkreślił bp Włodarczyk – zainspirowały go do ułożenia programu posługi, oprócz głównych zadań biskupa, jakimi są głoszenie słowa Bożego, celebrowanie liturgii i prowadzenie ludu Bożego do zbawienia. – Dlatego w dniu ingresu wydobywam dla siebie oraz dla kochanych diecezjan niektóre tylko perły z duchowego dziedzictwa bł. Stefana Wyszyńskiego – mówił.

Biskup zwrócił uwagę na pojęcie „wielkości człowieka”, cytując Prymasa Tysiąclecia. – Uznać wartość człowieka – co było jedną z przewodnich myśli całego jego nauczania – znaczy uznać swoją własną wartość i godność, wynikającą z faktu bycia dzieckiem Boga. To rodzi dwie konsekwencje: szacunek dla siebie i dla drugiego człowieka – zarówno w sensie indywidualnym, jak i systemowym – powiedział, dodając, że bł. Stefan kard. Wyszyński nieustannie apelował do sumień Polaków o odradzanie się moralne. – Apelował o odnowę człowieka, by – jak mówił – ten stał się nowy i by wreszcie nastało „nowych ludzi plemię” – dodał.

„Bo jeżeli człowiek się nie odmieni – cytował Prymasa Tysiąclecia – to najbardziej bogate państwo nie ostoi się, będzie rozkradzione i zginie” – mówił, przypominając, że podstawą godności ludzkiej jest Bóg i Jego odwieczny zamysł. – Bóg-Stwórca bowiem uczynił człowieka rozumnym i wolnym. Lecz przede wszystkim człowiek powołany jest jako syn do samej wspólnoty z Bogiem i do udziału w Jego szczęściu. I dlatego mogę zwracać się do was, kochani diecezjanie, w ten sposób: pozdrawiam was moje umiłowane dzieci Boże! – powiedział bp Włodarczyk.

W czasie rozważań nie zabrakło znanych słów bł. Stefana kard. Wyszyńskiego: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Bp Włodarczyk zaznaczył, że celem kultu maryjnego była obrona wiary katolickiej w Polsce i świecie. – Aktualny jest testament Prymasa Tysiąclecia zawarty w słowach: „Jeżeli zostawiam jakiś program, to jest nim Maryja”. Za najważniejsze dzieło swego prymasostwa bł. kard. S. Wyszyński uważał ocalenie wiary i Kościoła w realiach państwa systemowego ateizmu. I tego właśnie – trwania przy Bogu i Jego Matce – oczekiwał od rodaków w przyszłości. Abyśmy byli ludźmi mocnymi w wierze, trwającymi przy Bogu, krzyżu i Ewangelii. Nie chodzi więc jedynie o oddawanie czci Matce Najświętszej przez pieśni pełne ducha i modlitwy, ale o postawę Maryjną, życie duchowością maryjną – powiedział, dodając, że do każdej parafii w diecezji bydgoskiej dotrą wydania Jasnogórskich Ślubów Narodu i Społecznej Krucjaty Miłości, by się w nie wczytywać i wprowadzać w codzienne życie. – Te programy trafią także w formie ulotek do rodzin podczas wizyty duszpasterskiej, tzw. „kolędy”. Mamy się do czego odnosić i w tym światowym zamęcie wiemy, czego się trzymać – podkreślił.

Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie na dłużej zatrzymał się nad jego założycielem. Przypomniał, że ks. Blachnicki już jako mały chłopiec zastanawiał się, jaki powinien być człowiek, by można było powiedzieć o nim, że jest wielki. Wskazał na takie przymioty, jak dobry, odważny, potrafiący pokonywać przeszkody. – Mogę śmiało powiedzieć: chcę taki być i tak służyć umiłowanym dzieciom Bożym w diecezji bydgoskiej – powiedział.

W trakcie ingresu przedstawiciele diecezji bydgoskiej złożyli nowemu ordynariuszowi wyrazy oddania i szacunku. Wśród nich byli przedstawiciele duchowieństwa, życia konsekrowanego i wiernych świeckich.

Bp Włodarczyk podziękował przede wszystkim „Panu Jezusowi Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi za dar powołania do kapłaństwa, za wszystkie łaski i za dar Miłosierdzia”. „Uwielbiam Miłosiernego Pana w tej posłudze biskupiej” – dodał.

Pamiętał także o swojej rodzinie, w tym śp. tacie i chorej mamie, oraz wiernych z rodzinnej parafii. Dziękował też Bożej Opatrzności za 17-letnią historię diecezji bydgoskiej, pozdrowił ponadto wspólnotę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, którą do niedawna współtworzył. Podziękował administratorowi apostolskiemu bp. Wiesławowi Śmiglowi, przedstawicielom władzy państwowej i samorządowej oraz obecnym na uroczystości parlamentarzystom, a także wszystkim zaangażowanym w dzisiejszą uroczystość.

Słowa gratulacji i życzeń w posłudze biskupiej w diecezji bydgoskiej dla bp. Krzysztofa Włodarczyka wypowiedzieli nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio i przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Na zakończenie liturgii bp Krzysztof Włodarczyk zawierzył swoją pasterską posługę Matce Bożej Pięknej Miłości i bł. biskupowi Michałowi Kozalowi - patronom diecezji bydgoskiej.

Po przyjęciu Bożego błogosławieństwa szef Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy minister Grażyna Ignaczak-Bandych odczytała list gratulacyjny od głowy państwa.

Bp Krzysztof Włodarczyk urodził się 25 lutego 1961 roku w Sławnie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1981 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, gdzie wtedy studiowali klerycy z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ukończył już koszalińskie seminarium przyjęciem święceń prezbiteratu 21 czerwca 1987 r.

Jego pierwszą placówką wikariuszowską była parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu, gdzie poznał bliżej Ruch Światło-Życie. 1 października 1988 roku mianowany został dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Iłowcu, a od roku 1989 – dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Koszalinie.

W latach 1990-2005 ks. Włodarczyk był diecezjalnym duszpasterzem rodzin, obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim, asystentem kościelnym Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła, czyli rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie.

14 września 2002 r. został mianowany kanonikiem gremialnym Kolegiackiej Kapituły Pilskiej. Ks. Włodarczyk w latach 2000-2005 odpowiadał za budowę Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie i był jego pierwszym dyrektorem.

21 lutego 2005 r. ukończył studia w zakresie teologii pastoralnej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracę doktorską pod tytułem „Model duchowości małżeńskiej i rodzinnej we współczesnych ruchach rodzinnych w Polsce”.

W roku akademickim 2006/2007 pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. W latach 2007-2016 był dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej. Jest członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej oraz sędzią Sądu Biskupiego. Papież Benedykt XVI obdarzył go godnością kapelana Jego Świątobliwości. Ks. Włodarczyk przez cały czas swojej posługi kapłańskiej angażował się także w duszpasterstwo trzeźwościowe.

Papież Franciszek 7 maja 2016 r. mianował ks. Krzysztofa Włodarczyka biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Surista (obecnie na terenie Algierii). Święcenia biskupie przyjął 11 czerwca 2016 w konkatedrze kołobrzeskiej.

21 września br. bp Krzysztof Włodarczyk został mianowany przez papieża Franciszka biskupem diecezji bydgoskiej.

lk, jm / Bydgoszcz


« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama