W Radomiu odbył się ingres bp. Marka Solarczyka do katedry Opieki NMP

Staję przed wami jako moderator życia duchowego, który zawsze ma się trudzić o wieczne zbawienie waszych dusz – powiedział biskup radomski Marek Solarczyk, który 27 stycznia wygłosił homilię w czasie swojego ingresu do radomskiej katedry Opieki Najświętszej Maryi Panny.

Momentem kulminacyjnym było przekazanie biskupowi radomskiemu pastorału oraz wprowadzenie go przez metropolitę częstochowskiego ks. arcybiskupa Wacława Depo oraz biskupa seniora Henryka Tomasika do katedry. 

W koncelebrze uczestniczyło 21 biskupów m.in. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki; bp Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski; bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP; bp Grzegorz Suchodolski z Siedlec, bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej. Do Radomia przyjechał również bp Karol Maria Babi, biskup zwierzchni Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. W liturgii uczestniczył tata bpa Marka Solarczyka - Henryk oraz najbliższa rodzina.

W 29-letniej historii Kościoła radomskiego bp Solarczyk jest piątym z kolei ordynariuszem. Wcześniej byli nimi: bp Edward Materski, bp Jan Chrapek, bp Zygmunt Zimowski i bp Henryk Tomasik. Dodajmy, że z powodu norm sanitarnych ograniczono liczbę uczestników liturgii.

Komentarz w trakcie uroczystości prowadził ks. Jacek Mizak, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, który przypomniał, że ingres nowego biskupa diecezji jest uroczystym wejściem do kościoła katedralnego i objęciem przez niego posługi pasterskiej w Kościele diecezjalnym. „Kościół katedralny jest matką i głową wszystkich kościołów diecezji, a więc głównym kościołem diecezji oraz miejscem sprawowania liturgii, której przewodniczy biskup” – powiedział ks. Mizak.

Ingres rozpoczął się w kruchcie katedry. Bp Piotr Turzyński, wikariusz generalny kurii, podał do ucałowania nowemu biskupowi radomskiemu relikwiarz z relikwiami św. Kazimierza - patrona Radomia i Diecezji Radomskiej. Po dotarciu do prezbiterium bp Piotr Turzyński odczytał bullę nominacyjną papieża Franciszka o mianowaniu bp. Marka Solarczyka biskupem radomskim. Następnie bp Solarczyk otrzymał pastorał, symbol władzy pasterskiej. Posługiwał się nim pierwszy biskup radomski Edward Materski i jest to najstarszy pastorał, jaki zachował się w diecezji radomskiej, pochodzi z 1936 r. Następnie bp Solarczyk został poprowadzony przez abp. Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego i biskupa seniora Henryka Tomasika na katedrę, czyli miejsce przewodniczenia liturgii przez piątego ordynariusza diecezji radomskiej. Przedstawiciele diecezji złożyli nowemu ordynariuszowi homagium, czyli wyrazy szacunku i posłuszeństwa.

Witając wiernych biskup-senior Henryk Tomasik określił ingres bpa Marka Solarczyka historycznym wydarzeniem. - Witamy nowego pasterza Kościoła radomskiego. Życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Najświętszej Maryi Panny w prowadzeniu diecezji radomskiej drogami Ewangelii. Życzmy, by bogate doświadczenie duszpasterskie przyniosły wspaniałe owoce w budowaniu Kościoła radomskiego - powiedział bp Tomasik.

W homilii bp Marek Solarczyk mówił, że „szczególnym orędownikiem naszej modlitwy i przewodnikiem na drogach życiowych powołań jest św. Józef – Opiekun Świętej Rodziny, Oblubieniec Matki Bożej i Patron Kościoła Katolickiego”. „Wsparci opieką Świętego Józefa, zachowajmy wrażliwość duszy na bliskość Boga. Uczmy się od Niego, jak w naszych życiowych doświadczeniach dostrzegać Dobroć Boga i wierzyć, że wszystko co z Nim przeżywamy, zawsze ma sens” – mówił biskup.

Dalej bp Solarczyk mówił, że na przestrzeni wieków we wspólnocie Kościoła Radomskiego „tajemnice Boga były przyjmowane, z oddaniem przeżywane i z miłością przekazywane kolejnym pokoleniom”. Mówił, że „świadczą o tym sanktuaria, wszystkie kościoły i klasztory, otaczane czcią wiernych święte wizerunki, miejsca pielgrzymkowe i kult tak wielu świętych, na czele z Matką Najświętszą i ze św. Kazimierzem”. Wymienił błogosławionego Władysława z Gielniowa, męczenników II wojny światowej: ks. Bolesława Strzeleckiego, ks. Franciszka Rosłańca, ks. Kazimierza Sykulskiego oraz braci-księży Kazimierza i Stefana Grelewskich.

„Nie sposób nie wspomnieć żywej wdzięczności wierzących i gorącego pragnienia wyniesienia na ołtarze Sług Bożych: biskupa Piotra Gołębiowskiego, Matki Kazimiery Gruszczyńskiej i ks. Romana Kotlarza. Osoba księdza Romana jest jednocześnie przywołaniem wydarzeń czerwca 1976 roku oraz wielkiego dziedzictwa obecnego i minionych pokoleń, na które składa się wierna troska o powierzone dobro, gorące umiłowanie Ojczyzny, walka o godność i szacunek dla każdego człowieka oraz pragnienie życia w wolności Dzieci Bożych” – mówił bp Marek Solarczyk.

Dodał, że wielkie dziedzictwo Kościoła radomskiego jest budowane, jak to zaznaczył w Radomiu w 1991 roku Św. Jan Paweł II, „wedle prawa Bożego, wedle tej odwiecznej Mądrości, która się nie przedawnia w żadnej epoce, wedle Chrystusowej Ewangelii”.

Bp Solarczyk mówił również, że staje „przed wami jako moderator życia duchowego, który zawsze ma się trudzić o wieczne zbawienie waszych dusz”. „Modlę się razem z wami, aby to wszystko co poczęło się z Ducha Świętego i jest wspierane Jego Mocą trwało w nas i przynosiło owoce. Otoczony waszą modlitwą, pragnę wobec Boga wypowiedzieć moją gotowość do przyjęcia woli Boga i uczynienia wszystkiego co On poleca dla dobra całej wspólnoty Kościoła Radomskiego” – powiedział biskup.

Minister Adam Kwiatkowski przeczytał okolicznościowy list, jaki z okazji dzisiejszej uroczystości skierował do bp. Marka Solarczyka prezydent RP Andrzej Duda. - Ksiądz biskup dał się poznać jako aktywny i twórczy duszpasterz, wychowawca, wykładowca akademicki i badacz dziejów Kościoła. Otwartość i serdeczność z jaką wychodzi Ekscelencja ku świeckim, ku wspólnotom i środowiskom innym niż katolickie, ludziom mediów oraz użytkownikom mediów społecznościowych, już od lat przynosi dobre owoce. To znakomity przykład tego, jak Kościół hierarchiczny, może towarzyszyć Polakom dzisiaj, w dobie przemian cywilizacyjnych, zmieniających oblicze naszej ojczyzny i całego świata – napisał prezydent Andrzej Duda.

„Duch Święty postawił Ekscelencję w sytuacji nowej, bardziej wymagającej – jako biskupa umiłowanego Kościoła Radomskiego, który – jak wszystkie inne Kościoły lokalne – nie należy do nikogo innego, jak tylko do Chrystusa Najwyższego Kapłana” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach z okazji ingresu bp. Marka Solarczyka do katedry radomskiej.

Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że „życie biskupa diecezjalnego, wraz z przyjęciem pełnej odpowiedzialności pasterskiej za Lud Boży, musi być życiem sługi, który nie przyszedł, aby mu służono lecz aby służyć, wydając jednocześnie własne życie, aby inni mieli je w obfitości”.

Na koniec życzenia złożą przedstawiciele duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Ks. Jarosław Wotkun, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu powiedział, że „w imieniu kapłanów diecezji i osób życia konsekrowanego pełniących w niej służbę Bogu i ludziom życzył, aby była ona żyznym gruntem, w którym będzie można zapuścić korzenie, głęboko i na nowo”. „Niech Matka Boża z sanktuariów maryjnych diecezji i od ołtarza radomskiej katedry wspiera i prowadzi, Niech będzie Opiekunką i Matką na długie lata pasterskiego posługiwania w naszej diecezji” – powiedział ks. Wojtkun.

Biskupa Solarczyka powitali Ewa i Grzegorz Stysiek – para diecezjalna Domowego Kościoła Ruchu Światło Życie. „Bóg powołał Ciebie do naszej diecezji jako ojca i przewodnika. Jesteśmy pewni, że od samego początku otaczasz nas swoją modlitwą. Jest wielu zagubionych, dla których Kościół przestał być już domem, gdzie mogliby doświadczyć miłości Boga Ojca. Również czas pandemii doprowadził do utraty nadziei. Dzisiejszy ingres daje nadzieję. Mamy pasterza, który przypomina, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy” – mówiła Ewa Stysiek.

rm / Radom


« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama