Opublikowano siódmą część Dzieł wszystkich Józefa Ratzingera

Tematowi Soboru Watykańskiego II poświęcona jest siódma część „Dzieł wszystkich” Josepha Ratzingera – późniejszego papieża Benedykta XVI. Dzieli się na dwa tomy.

Pierwszy zawiera teksty napisane przez ks. Ratzingera od momentu zapowiedzenia Soboru, czyli od stycznia 1959 r., przez cały czas jego trwania. Atmosfera soborowa i treść obrad były mu bardzo dobrze znane, bo brał w nich udział jako ekspert i doradca kard. Josepha Fringsa z Kolonii. Temu purpuratowi, z którym łączyła go serdeczna przyjaźń, poświęcił niektóre swoje teksty, zawarte w końcowej części tego tomu.

Natomiast tom drugi siódmej części „Dzieł wszystkich” Ratzingera poświęcony jest recepcji i hermeneutyce Soboru Watykańskiego II. Dzięki tej publikacji otrzymujemy doskonałe narzędzie do zrozumienia jego wagi i znaczenia.

pp/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama