Konkurs o Nagrodę Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej

Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej ogłosiła konkurs fotograficzny dla uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie mieszkających we Włoszech.

Zdjęcia mogą być zgłaszane do 10 grudnia 2016 r. pocztą elektroniczną na adres: watykan.amb.sekretariat@msz.gov.pl. Jeden uczestnik może przesłać do 3 prac.

WARUNKI KONKURSU:

W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w dn. 27-31 lipca 2016 roku, zamieszkały we Włoszech, niezależnie  od obywatelstwa (posiadająca prawo stałego pobytu na terytorium  Republiki Włoch)

Jury czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, a także wyłoni Laureatów Konkursu.

Celem konkursu jest promocja i  przypomnienie  XXXI Światowych  Dni Młodzieży w Krakowie  utrwalonych fotograficznie,  zaprezentowanie wielowymiarowego znaczenia tego wielkiego wydarzenia oraz promocja Polski, jako  gospodarza tego przedsięwzięcia. Przeżycia natury religijnej oraz doświadczenie prawdziwego braterstwa, tolerancji  i otwarcia na problemy  przedstawicieli innych narodów i krajów, które stały się udziałem młodych pielgrzymów,  mają wartość uniwersalną i  ze wszech  miar godne są upowszechnienia. Konkurs ma również zachęcić młodych ludzi do udziału w kolejnych ŚDM. Wymagana forma zapisu prac  służy podkreśleniu  znaczenia wyjątkowego medium,  jakim jest  fotografia – niezastąpiony świadek  wielkich wydarzeń.

Wybrane prace konkursowe wykorzystane zostaną na stronie internetowej Ambasady, jako istotne uzupełnienie publikowanych informacji o Polsce. Katalog pokonkursowy wykorzystany zostanie do celów promocyjnych podczas konferencji naukowej  poświęconej znaczeniu Światowych Dni Młodzieży.

Tematyka prac przysyłanych na konkurs ma dotyczyć bezpośrednio XXXI Światowych Dni Młodzieży  w Krakowie, na przykład: poszczególne  spotkania  w ramach  programu oficjalnego (np. Droga Krzyżowa, Czuwanie, etc.),  sceny z życia codziennego pielgrzymów  na  Campusie  Misericordia,  portrety uczestników,  widoki  miejsc wydarzeń, itp.

Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie prace wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, prace zostaną wyłączone z postępowania konkursowego.

Konkurs prowadzony będzie do 10 grudnia 2016 r. na stronie internetowej Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej. Zdjęcia mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: watykan.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Uczestnik Konkursu może przesłać do 3 prac.

Fotografie  powinny być zapisane w plikach   JPEG, o  objętości nie przekraczającej 180 kB, maksymalne rozmiary zdjęcia  – 800 pikseli (szer.)  i  600 pikseli (wys.); minimalne – 300 pikseli (wys. I szer.).

Prace zakwalifikowane do  II etapu Konkursu  zaprezentowane zostaną w galerii internetowej Ambasady.

Więcej informacji na stronie Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama