Jarosław: XXV Międzynarodowy Festiwal „Pieśń Naszych Korzeni”

W dniach 20-27 sierpnia br. w Jarosławiu odbędzie się jubileuszowy, XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”.

„Pieśń Naszych Korzeni” to odbywający się corocznie w Jarosławiu, cieszący się dużym uznaniem publiczności i krytyków, festiwal muzyki dawnej i tradycyjnej. 

Mają tutaj miejsce nie tylko koncertowe prezentacje światowych trendów w tych nurtach, w wykonaniu znakomitych artystów, przedstawicieli różnych kultur, ale także muzyczne eksperymenty, prawykonania, premiery, a muzyka dawna jest tutaj traktowana także jako pole odkryć i współczesnej, artystycznej kreacji. Specyficzna formuła wspólnych działań artystów i uczestników zachęca do aktywnego, a nie tylko konsumpcyjnego, uczestnictwa w kulturze. Odbywają się tutaj spotkania, debaty, seminaria, otwarte próby, panele dyskusyjne, warsztaty. Prezentacje koncertowe zatem, służące popularyzacji i zachowaniu dziedzictwa kultury muzycznej, stanowią też punkt wyjścia do działań praktycznych, odbywających się przy intensywnym udziale publiczności, czynnie włączającej się w podejmowane działania.

*KONTR*REFORMACJA*  20-27 sierpnia 2017

Zamiarem tegorocznej edycji festiwalu jest przyjrzenie się kulturowym, a szczególnie muzycznym, skutkom i rezultatom mającego miejsce 500 lat temu rozłamu, jaki dokonał się w Kościele zachodnim. 

Wywodząc się z tej samej tradycji liturgicznej, dwie konfesje stopniowo oddalały się od siebie i wykształciły swoiste formy muzyczne i literackie, jak również specyficzne formy edukacyjne i propagandowe, w których ważną rolę odgrywała muzyka. Formy te często eksponowały ideowe różnice, jak na przykład stosunek do języków narodowych, funkcję zgromadzenia, ludu, czy udział i sposób użycia instrumentów (ze szczególną rolą organów). Muzyka stanowiła często oręż w wyznaniowych sporach: przenosiła treści wiary, dostarczała teologicznej egzegezy, wspierając sporne kwestie, ukazywała triumfalistyczny splendor, wyrażała też ludową pobożność. Formy muzyczne wypływały z odziedziczonych po średniowieczu tradycji, stanowiąc jednocześnie odpowiedź na zapotrzebowanie ideowe.


PROGRAM KONCERTÓW

Niedziela, 20 sierpnia, Kościół oo. reformatów (franciszkanie), godz. 20:00

Estońskie hymny reformacyjne i pieśni religijne z tradycji ludowej

LINNAMUUSIKUD (Estonia)

dyr. Taivo Niitvägi


Poniedziałek, 21 sierpnia, Kościół św. Mikołaja (Opactwo), godz. 20:00

Czeskie i niemieckie jezuickie pieśni mistyczne

Trutz-Nachtigal / Zdoro-Slavíček 1665

(Friedrich Spee / Felix Kadlinský)

:||:RITORNELLO:||: ((:FRAUCIMOR:)) (Czechy)

dyr. Michael Pospíšil


Wtorek, 22 sierpnia, Kolegiata jarosławska, godzina 20:00

Msza na Jubileusz Reformacji, Drezno 1617

(Heinrich Schütz, Michael Praetorius)

MUSICA FIATA, LA CAPELLA DUCALE (Niemcy)

dyr. Roland Wilson


Środa, 23 sierpnia, Bazylika MB Bolesnej (dominikanie), godz. 20:00

Nieszpory Maryjne, Diego Ortiz AD 1565

(muzyka figuralna, chorał, hiszpańskie utwory instrumentalne)

LA BILANCETTA (Czechy, Niemcy, Polska)

dyr. Ladislav Horký


Czwartek, 24 sierpnia, Bazylika MB Bolesnej (dominikanie), godz. 20:00

Msza „O Gloriosa Domina” ca. 1660

(Mielczewski, Mazak, Michna)

:||:RITORNELLO:||:, DOXOPHONIA (Czechy, Niemcy)

dyr. Michael Pospišil


Piątek, 25 sierpnia, Kościół św. Mikołaja (Opactwo), godz. 22:00

Choralabend

Ewangelickie chorały i pieśni protestanckie w językach narodowych

Preludia chorałowe i inne utwory organowe

THE SCHOOLE OF NIGHT, organiści, Chór festiwalowy


Sobota, 26 sierpnia, Cerkiew greckokatolicka, godz. 20:00

Kondakion o Nawróconej – Roman Melodos

Bizantyjskie oficjum według hymnu św. Romana Melodosa (VI w.)

Schola Węgajty oraz kantorzy bizantyjscy z Ukrainy, Bielska Podlaskiego i Białegostoku

dyr. Marcin Abijski


Niedziela, 27 sierpnia, bazylika MB Bolesnej - Dominikanie, godz. 9:30

Missa Gregoriana


Cyklowi prezentacji koncertowych zwyczajowo towarzyszyć będą codzienne warsztaty, seminaria, liturgie oraz wieczorne tradycyjne potańcówki.

Więcej informacji na stronie www.festiwal.jaroslaw.pl

Źródło: Anna Dudek, www.festiwal.jarosław.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama