Konkurs "Jasnogórska Królowa Polski – w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku"

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do udzału w konkursie skierowanym do uczniów klas VII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii i współczesności Klasztoru Jasnogórskiego, a także o historii koronacji Cudownego Wizerunku Jasnogórskiej Królowej i znaczeniu kultu maryjnego w Polsce, a do udziału w konkursie zapraszają Rada Szkół Katolickich i Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze.

Konkurs na etapie szkolnym ma charakter indywidualny, a na etapie ogólnopolskim zespołowy.

Oficjalne ogłoszenie Konkursu miało miejsce 8 września, zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie jest możliwe do 30 września, ogólnopolski etap konkursu odbędzie się 8 grudnia.

DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORÓW:

  • Rada Szkół Katolickich (RSK), Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, tel. 22 530 49 35, 22 530 49 07, 604 907 450,
    e-mail: biuro@rsk.edu.pl
  • Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze,  ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-200 Częstochowa - Jasna Góra

Więcej informacji pod adresem koronamaryi.pl/konkurs-szkolny/.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama