Wernisaż wystawy „...I Odnowił Oblicze Ziemi..."

4 października w gmachu Sejmu RP odbędzie się Wernisaż wystawy „...I Odnowił Oblicze Ziemi – W 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Papieża – Jana Pawła II".

Uroczysty wernisaż wystawy zatytułowanej „...I ODNOWIŁ OBLICZE ZIEMI – W 40. ROCZNICĘ WYBORU KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA – JANA PAWŁA II" odbędzie się 4 października 2018 roku o godz. 12.00 w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa), w holu głównym (I piętro).

Wystawa została zrealizowana przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 

W otwarciu ekspozycji planowany jest udział Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Marka Kuchcińskiego oraz Jego Ekscelencji Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego.

Wyłącznie podczas wernisażu (4.10.2018 r. godz. 12.00) obecni będą mieli możliwość zobaczenia unikatowych eksponatów z bezcennych zasobów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Będą to rzeczy osobiste kardynała Karola Wojtyły, które pozostawił na biurku przed wyjazdem na pamiętne październikowe konklawe, m.in. Nowy Testament i Psałterz – dar Ojca Świętego Pawła VI, Agendę – pamiątkę prymicji w Wadowicach (1946 r.), Modlitewnik Alumna – pamiątkę święceń biskupich, dar kardynała Stefana Wyszyńskiego, kartki z osobistego kalendarza kardynała Wojtyły z Jego odręcznym wpisem z dnia 16 października 1978 roku i in.

Wystawę tworzy 30 plansz, na których niczym w soczewce prezentujemy biografię wielkiego Małopolanina oraz wyjątkowy, naznaczony Jego Osobowością Pontyfikat. Czterdzieści lat temu, 16 października 1978 roku, następcą Jana Pawła I został kardynał z Krakowa, duchowny zza żelaznej kurtyny, poeta, aktor, filozof, naukowiec, wykładowca, mistyk - mówi autorka wystawy Dominika Jamrozy. Pierwsza część ekspozycji - bazująca na materiałach pochodzących z zasobów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (około 70 skanów zdjęć i dokumentów) - poświęcona jest życiu Karola Wojtyły, księdza, biskupa i kardynała, współpracującego z wielkimi polskimi duchownymi - kardynałami: Stefanem A. Sapiehą – Księciem Niezłomnym oraz Stefanem Wyszyńskim – Prymasem Tysiąclecia. W tej części nie zabraknie również odwołania do posługi i zaangażowania Wielkiego Kapłana na rzecz wiernych w Małopolsce oraz Kościoła w kraju i na świecie. Przywołany zostanie także wybór konklawe z dnia 16 października 1978 roku (około godziny 17.15), a także słowa Jana Pawła II - Nie lękajcie się! - skierowane do wiernych podczas inauguracji pontyfikatu, papieskie motto.

Natomiast część druga wystawy - dodaje D. Jamrozy - prezentuje posługę Ojca Świętego poprzez odwołanie się do wybranych tematów, motywów przewodnich Jego pontyfikatu. Te część tworzą plansze z ponad 120. zdjęciami wybitnego fotografa, Pana Grzegorza Gałązki, który przez wiele lat towarzyszył Świętemu. Wśród przywołanych treści pojawią się m.in. odwołanie do biskupiego i papieskiego zawołania „Totus Tuus", przypomnienie działalności Papieża-Polaka na rzecz budowania cywilizacji życia, miłości i pokoju, papieża młodych, pielgrzyma, wielkiego humanisty XX i XXI wieku, przyjaciela ludzi nauki i kultury, patrioty, papieża Bożego Miłosierdzia, który wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie, człowieka, dla którego prawo do życia oraz godność każdej istoty ludzkiej, każdego narodu były wartościami niepodważalnymi.

Patronat honorowy:

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marek Kuchciński

Jego Ekscelencja Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski

Organizator wystawy:

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Współorganizator wystawy:

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Patron medialny:

Portal franciszkanska3.pl

Dominika Jamrozy, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

www.idmjp2.pl

www.santojp2.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama