Madryt: misja katolickich uczelni wciąż aktualna

„Ludzie młodzi domagają się zmiany”. Dzieje się to w kontekście „wielkiego wyzwania, jakim dzisiaj jest edukacja”, powiedział kard. Carlos Osoro podczas inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie św. Damazego w Madrycie.

Studiuje na nim ponad 3,5 tysiąca studentów z 54 krajów świata, w tym także coraz liczniejsza grupa z Polski.

Kard. Osoro podkreślił troskę Papieża Franciszka o edukację, która jest dzisiaj wielkim wyzwaniem dla społeczeństwa, a także o przyszłość młodzieży. „Młodzi domagają się zmiany i nie możemy zawieść ich zaufania”. Uniwersytety, szczególnie katolickie, powinny być sercem społeczeństwa. W tym kontekście kard. Osoro przypomniał apel Franciszka o „światowe przymierze na rzecz edukacji”.

Z kolei prof. Javier Prades, rektor Uniwersytetu Sw. Damazego, przywołał postać kard. Newman’a, który zostanie kanonizowany już 13 października br. Jest on przykładem „jedności życia duszpasterskiego i teologicznego. W pewnym sensie może być symbolem tego, co Papież nazywa Kościołem, który wychodzi na zewnątrz”. Przypomina o nauczaniu Soboru Watykańskiego II, które „pozwala uniknąć niepotrzebnych podziałów pomiędzy wymiarem doktrynalnym i duszpasterskim w życiu chrześcijańskim”, podkreślił prof. Prades.

Bez wątpienia wielkim wydarzeniem był wykład inauguracyjny Pilar González Casado, pierwszej na świecie profesor chrześcijańskiej literatury arabskiej. Swoje wystąpienie poświęciła Koranowi w świetle chrześcijańskiej interpretacji Księdze Rodzaju.

W ubiegłym roku na czterech wydziałach (teologia, filozofia, prawo kanoniczne, literatura chrześcijańska i klasyczna) Uniwersytetu Św. Damazego studiowało ponad 3,5 tys. studentów z 54 krajów świata. Z każdym rokiem wzrasta liczba Polaków.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama