Siostry z Łagiewnik wydały piękną płytę o Bożym miłosierdziu!

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, razem ze św. Faustyną, wyśpiewują niepojęte i cudowne miłosierdzie naszego Boga! Ukazała się piękna płyta sióstr i Huberta Kowalskiego „JA zawsze JESTEM z tobą”.

„Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki. Będę przed wszystkim ludem, bo ono jest największym przymiotem Boga, a dla nas nieustannym cudem” - czytamy w Dzienniczku św. s. Faustyny Kowalskiej. Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, razem ze św. Faustyną, wyśpiewują niepojęte i cudowne miłosierdzie Pana Boga!

Ukazała się piękna płyta sióstr i Huberta Kowalskiego „JA zawsze JESTEM z tobą”. „Każda z nas doświadczyła (i wciąż doświadcza!) w swoim życiu Bożego miłosierdzia. Chcemy dzielić się tą łaską i głosić Jego miłosierną miłość wszystkim, wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby – także poprzez muzykę –właśnie dlatego powstała ta płyta. Dziękujemy Bogu za Jego miłosierną miłość i za łaskę powołania nas do głoszenia Jego miłosierdzia! Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej płyty, a w sposób szczególny Hubertowi Kowalskiemu. Naszym Siostrom i wszystkim, którzy nas wspierali duchowo i materialnie z serca dziękujemy i modlimy się za każdego kto będzie słuchał tego nagrania” - dzielą się siostry.

„Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy” - głosi Psalm 96. Każdy z utworów zawartych na płycie to właśnie „pieśń nowa” – czyli taka, która powstała na modlitwie. „Mamy nadzieję, że pomogą one jeszcze bardziej zaufać dobremu Bogu i uwielbiać Jego nieskończone miłosierdzie!” - mówią siostry. „Dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, (…) są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu(Dz. 1225)”.

źródło: https://www.misericordia.faustyna.net

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao