Odpust w najstarszym sanktuarium św. Karola Boromeusza w Polsce

Św. Karol Boromeusz i św. Jan Paweł II są patronami naszej odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła, a zwłaszcza za nasze wspólnoty parafialne.

W piątek w Niepołomicach bp Damian Muskus OFM przewodniczył uroczystościom odpustowym w tamtejszym kościele pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników. Świątynia ta jest pierwszym w Polsce ośrodkiem kultu św. Karola Boromeusza. Przed cudownym wizerunkiem swojego patrona często się modlił Karol Wojtyła.

Tegoroczne uroczystości odpustowe w podkrakowskich Niepołomicach upłynęły pod znakiem dziękczynienia za Światowe Dni Młodzieży. Uczestniczyły w nich rodziny przyjmujące pielgrzymów, wolontariusze, członkowie Parafialnego Komitetu Organizacyjnego oraz przedstawiciele władz miasta i gminy.

W homilii bp Damian Muskus podkreślał, że zarówno św. Karol Boromeusz, jak i św. Jan Paweł II, który na chrzcie otrzymał imię szesnastowiecznego biskupa Mediolanu, mieli decydujący wpływ na przemiany dokonujące się w Kościele w czasach, w których żyli, a dla nas są wzorem podejmowania odpowiedzialności za wspólnotę wiary.

„Tę odpowiedzialność najpełniej realizujemy w parafii. To nasze zaangażowanie sprawia, że tętni tu życie i czuć radość Ewangelii. A nasza bierność powoduje, że staje się ona tylko martwą jednostką administracyjną w strukturach diecezji” – tłumaczył hierarcha. Podkreślał, że nikt i nic nie może zwolnić człowieka wierzącego z tej odpowiedzialności. „Tu jest miejsce naszego wzrastania i dzielenia się miłością” – zaznaczył.

Były koordynator przygotowań do Światowych Dni Młodzieży zauważył, że lipcowe Dni były dla wielu parafii w Polsce, również dla niepołomickiej, praktyczną lekcją tej odpowiedzialności. Według niego najważniejszym owocem tego czasu w parafiach stało się autentyczne doświadczenie wspólnoty i jej niezwykłej siły.

„Dzięki ŚDM przekonaliście się, jak wiele dobra możecie zdziałać, gdy jesteście razem. Wasza parafia, jak tysiące innych w całej Polsce, stała się wiarygodnym znakiem jedności Kościoła. Urzeczywistniliście prawdę o tym, że jest żywą wspólnotą wiary i miłości, gdzie każdy ma swoje niezastąpione miejsce, bo buduje ją swoimi talentami, zaangażowaniem, modlitwą, ofiarą i służbą dla innych” – mówił bp Muskus.

Niepołomice są pierwszym w Polsce ośrodkiem kultu św. Karola Boromeusza. Czczony tu od 1604 r. obraz sługi Bożego został przywieziony z Włoch na królewski zamek do Niepołomic na polecenie starosty Jana Ruszcza Branickiego po tym, jak jego żona Anna zapadła na paraliż obu nóg. Jej głęboka wiara w moc zmarłego w opinii świętości biskupa Mediolanu sprawiła, że została w cudowny sposób uzdrowiona.

W roku 1640 Stanisław Lubomirski dobudował do kościoła od strony północnej kaplicę św. Karola Boromeusza jako wotum za otrzymane łaski.

Do szczególnego ożywienia kultu świętego w Niepołomicach przyczynił się Karol Wojtyła, który często modlił się w kaplicy poświęconej swemu patronowi.

md / bd, Niepołomice

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama