Raport o wolności religijnej

Raport przygotowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, publikowany jest co 2 lata.

Obecna edycja obejmuje okres od czerwca 2014 do czerwca 2016 roku.

Raport opisuje do jakiego stopnia przestrzegane jest prawo do wolności religijnej w 196 krajach świata wobec wszystkich grup religijnych, nie tylko chrześcijan.

Pełna wersja Raportu jest dostępna pod adresem: religious-freedom-report.org

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama