Łagiewniki: wkrótce rusza Apostolat Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Nieustanna modlitwa w kaplicy Wieczystej Adoracji przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach ma być trwałym owocem Roku Miłosierdzia

Modlitewny Apostolat Miłosierdzia ma ruszyć w Boże Narodzenie.

„Pragniemy, by trwałym owocem Roku Miłosierdzia było stworzenie prężnej wspólnoty modlitewnej, która będzie trwać dzień i noc przy Jezusie Eucharystycznym w kaplicy Wieczystej Adoracji w krakowskich Łagiewnikach” – powiedział ks. Franciszek Ślusarczyk, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Na adorację do łagiewnickiej kaplicy, od ponad dziesięciu lat przybywają regularnie wierni z kolejnych parafii archidiecezji krakowskiej, a także inne wspólnoty. „Trzeba jednak, by to Boże dzieło, o które tak bardzo zabiegał św. Jan Paweł II, miało również stałe grono czcicieli, którzy będą stanowić żywą sztafetę modlitwy, o każdej porze dnia i nocy. Apostołowie Jezusa Eucharystycznego będą podtrzymywać i przekazywać światu ogień miłosierdzia, by mógł zapłonąć w ludzkich sercach, bo jak mówił nasz święty Rodak – „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!” – podkreśla ks. Ślusarczyk dodając, że duszpasterzom krakowskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zależy na tym, aby o każdej porze dnia i nocy były przynajmniej dwie osoby trwające na modlitewnym posterunku.

Stąd konieczność stworzenia specjalnej listy w celu zachowaniu ciągłości i porządku. Formularz zgłoszeniowy jest jeszcze dopracowywany, ale już istnieje możliwość wyrażenia pragnienia uczestnictwa w tej inicjatywie poprzez kontakt mailowy czy za pośrednictwem strony internetowej apostolat.milosierdzie.pl.

„Rok Miłosierdzia się zakończył, ale czas miłosierdzia trwa nadal, dlatego ufamy, że w tym maleńkim wieczerniku, jakim jest kaplica Wieczystej Adoracji w Łagiewnikach nigdy nie braknie tych, którzy mają na tyle odwagi, wiary i miłości, by trwać przy Jezusie choć jedną godzinę” – mówi ks. Ślusarczyk. – Myślę, że dobrym startem może być Boże Narodzenie, bo właśnie po to Boży Syn przychodzi na ziemię, aby zamieszkać w każdej rodzinie, a nade wszystko w tym „Betlejem”, jakim jest ludzkie serce. Kto w białej Hostii potrafi dostrzec Jezusa, ten i w drugim człowieku potrafi dostrzec Jego oblicze, jak czynił to św. Brat Albert, św. Faustyna czy św. Jan Paweł II” – dodaje kustosz łagiewnickiego sanktuarium.

Kaplica Wieczystej Adoracji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach funkcjonuje od Niedzieli Miłosierdzia 2005 roku, kiedy odchodził do domu Ojca Jan Paweł II. Zdążył jeszcze przesłać swoje błogosławieństwo i pasterskie słowo, w którym napisał: „Cieszę się, że w tę niedzielę rozpocznie się w Sanktuarium wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Nic tak, jak eucharystyczna obecność Pana, nie uobecnia dzieła miłosierdzia, jakie dokonało się przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Niech zatem ta obecność będzie dla wszystkich pielgrzymów źródłem mocy i nadziei”.

„Słowa te stały się papieskim testamentem i serdecznym zaproszeniem, by wierni mogli kształtować swoje serce przy Sercu Jezusa Miłosiernego” – zaznacza ks. Ślusarczyk. W kaplicy płonie Ogień Miłosierdzia, który osobiście zapalił Jan Paweł II w swej prywatnej kaplicy na Watykanie w dniu 16 grudnia 2003 roku i przekazał do Łagiewnik, aby wciąż przypominał pielgrzymom o miłosiernej miłości Boga wobec każdego człowieka.

Apostolat Miłosierdzia realizowany w kaplicy Wieczystej Adoracji jest swoistym ukoronowaniem innych dzieł miłosierdzia pełnionych w Łagiewnikach. Obok działających już wcześniej tak ważnych dzieł, jak: „Dom Miłosierdzia” czy Stowarzyszenie „Faustinum”, powstały w ostatnich latach wspólnoty oraz dzieła, które starają się być przedłużeniem miłosiernych dłoni Jezusa wobec tych, którzy Bożej i ludzkiej miłości najbardziej potrzebują. Należą już do nich: Poradnia Miłosierdzia, Dzieło Duchowej Adopcji, Duszpasterstwo Osieroconych Rodziców, Służba Sanktuarium, Służba Liturgiczna, Apostolstwo Ratunku Konającym, Dzieło Pokutne, Sanktuaryjny chór „Musica ex anima”, Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar”, Duszpasterstwo Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego, Duszpasterstwo Trzeźwości, Apostolstwo Dobrej Śmierci, grono Czcicieli Bożego Miłosierdzia i ogromna rzesza ludzi chorych, którzy jednoczą się duchowo wypraszając Boże łaski podczas Mszy świętych, które są transmitowane w piątki oraz każdą niedzielę przez TVP.

Różne formy apostolstwa przez konkretne czyny, słowo niosące nadzieję oraz wytrwałą modlitwę o Boże Miłosierdzie dla całego świata podejmują ludzie dobrej woli i żywej wiary w odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II wypowiedziane podczas konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia. „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama