Nagroda im. bp. Romana Andrzejewskiego dla ks. Kazimierza Kaczora

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w czwartek, 23 lutego 2017 roku. Ks. Kazimierz Kaczor jest kapłanem diecezji przemyskiej. Jest najdłużej posługującym diecezjalnym duszpasterzem rolników.

Uzasadniając wybór laureata Nagrody, przyznawanej z inicjatywy Fundacji „Solidarna Wieś”, członkowie kapituły przypomnieli, że ks. Kazimierz Kaczor walczył m.in. o odzyskanie do celów kultu bieszczadzkich kościołów i cerkwi, które dziś dzięki niemu „stanowią nie tylko miejsce modlitwy – są pomnikami światowego dziedzictwa kulturowego”. Podkreślili też zasługi kapłana dla powstania „Solidarności” rolników 12 maja 1981 r., a także jego zaangażowanie w kształcenie liderów ruchu ludowego i tworzenie katolickich uniwersytetów ludowych. W uchwale kapituły czytamy też, że ks. Kaczor przekazywał mieszkańcom wsi tę prawdę, którą głosił bp Andrzejewski, w myśl której „należy utrzymać ziemię, zachować wiarę i pielęgnować polskość”.

W wygłoszonej laudacji abp Józef Michalik podkreślał rozległą działalność duszpasterską i społeczną ks. Kaczora. Przypomniał, że jest on także autorem kilkunastu książek, a w 1997 r. był głównym koordynatorem przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Krośnie, połączonej z kanonizacją św. Jana z Dukli. Zapewnił, że, pomimo przejścia na emeryturę, ks. Kaczor nadal jest „wsparciem dla biskupów, konfratrów oraz wiernych, podejmując zlecane prace (…) chętnie i bez rozgłosu”.

Wielkie zasługi ks. Kaczora dla ojczyzny i Kościoła podkreślał też prezydent Andrzej Duda, który wystosował do laureata list, odczytany przez szefową Kancelarii Prezydenckiej min. Małgorzatę Sadurską. „Bardzo potrzebna jest dziś ta piękna lekcja patriotyzmu i chrześcijańskiej ofiarności, jakich ksiądz prałat udziela nam wszystkim swoją kapłańską i społeczną posługą” – napisał prezydent. Zwrócił także uwagę na symboliczny wymiar nagrody, którą przemyski kapłan otrzymał w 35. rocznicę utworzenia NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Z kolei prymas Polski abp Wojciech Polski, który wręczył laureatowi nagrodę, porównał jego postawę i dzieło życia do ewangelicznej przypowieści o siewcy, a samego kapłana nazwał „hojnym siewcą, który uwierzył w moc ziarna” i na wzór Chrystusa siał je także w czasach trudnych i niebezpiecznych.

Na zakończenie spotkania głos zabrał laureat, który przyznał, że Nagroda jest dla niego wyróżnieniem i wyzwaniem. Zebranym gościom wręczył obrazki przedstawiające cudowną figurę Matki Bożej Bolesnej z Haczowa, której koronacji dokonał Jan Paweł II podczas wizyty w Krośnie, 10 czerwca 1997 r.

W uroczystości wręczenia Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego ks. Kazimierzowi Kaczorowi wzięli udział m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, abp Józef Michalik, szefowa Kancelarii Prezydenta RP minister Małgorzata Sadurska, wicemarszałek senatu Adam Bielan, przedstawiciele rządu, przewodnicząca „Solidarności Rolników Indywidualnych” Teresa Hałas, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, Krzysztof Czabański, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski, radca Nuncjatury Apostolskiej ks. Mychajło Tchorowski, przedstawicieli władz i instytucji działających na rzecz rolnictwa, członkowie kapituły Nagrody oraz jej laureaci z ostatnich lat. Współorganizatorami spotkania byli Fundacja „Solidarna Wieś” i Katolicka Agencja Informacyjna.

Nagrodę im. bp. Romana Andrzejewskiego ustanowiła w 2004 r. Fundacja „Solidarna Wieś”. Współzałożycielem i przewodniczącym Rady Fundacji oraz przewodniczącym kapituły nagrody jest Sławomir Siwek. Natomiast honorowym przewodniczącym tejże kapituły jest bp Alojzy Orszulik.

Dotychczasowymi laureatami nagrody są prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, kard. Józef Glemp, ks. prał. Bogusław Bijak, bp Alojzy Orszulik, dr Maria Stolzman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Roman Kluska, Josef Rottenaicher, abp Józef Michalik, prof. Alojzy Szymański i o dr. Stanisław Jaromi OFM Conv.


« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao