Kopalnie w Wieliczce i Bochni - porozumienie o współpracy

Kopalnia Soli „Wieliczka”, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Kopalnia Soli Bochnia 2 marca podpisały w komorze Jana Haluszki porozumienie o współpracy – wspólnie uczczą 5 jubileuszy przypadających na rok 2018.

Ich szefowie – prezes wielickiej kopalni Zbigniew Zarębski, dyrektor muzeum Jan Godłowski i prezes kopalni w Bochni Zbigniew Rojek sygnowali umowę, na mocy której jesienią 2018 zorganizują Międzynarodową Konferencję Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych.

Będzie co świętować, bowiem w przyszłym roku minie 40 lat od wpisania wielickiej kopalni na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz 5 lat od rozszerzenia tego wpisu o kopalnię w Bochni oraz Zamek Żupny w Wieliczce. W roku 2018 upływa również 650 lat od spisania Statutu Żup Krakowskich (1368), dokumentu precyzującego zasady funkcjonowania solnego przedsiębiorstwa (z niewielkimi modyfikacjami obowiązywał aż do roku 1649) oraz 500 lat od powstania „Krótkiego a dokładnego opisu zarządzania i stosunków w żupach wielicko-bocheńskich w 1518 roku” (figuruje na Polskiej Liście Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”). W przyszłym roku przypada także 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – wieliccy górnicy wolność witali już 3 listopada 1918 roku. W czasach zaborów Kopalnia Soli w Wieliczce stanowiła ostoję polskości, a zwiedzanie jej zaliczano do patriotycznych powinności.

Konferencja planowana w dniach 19-22 listopada 2018 nie tylko podkreśli te ważne w historii Polski daty, ale też przypomni, że jej organizatorów, czyli Wieliczkę, Bochnię oraz Muzeum Żup Krakowskich łączą wspólne dzieje: dawne Żupy Krakowskie składały się z kopalń w Wieliczce i Bochni, zaś w Zamku Żupnym od XIII wieku do roku 1945 rezydował ich zarząd.

Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych to przedsięwzięcie cykliczne, które Muzeum Żup Krakowskich dotąd kierowało głównie do krajowych muzealników. W jubileuszowym roku 2018 wydarzenie będzie miało charakter międzynarodowy, zaproszeni na nie zostaną m.in. przedstawiciele historycznych obiektów górniczych, a także instytucji oraz uczelni związanych z dziejami górnictwa na całym świecie. Uczestnicy konferencji w Wieliczce oraz Bochni będą nie tylko dyskutować i wymieniać się doświadczeniami, ale także zwiedzać i poznawać górnicze tradycje Małopolski.

« 1 »

reklama

reklama

reklama