Lublin: promocja drugiego tomu Biblii Aramejskiej

W Galerii Malarstwa Polskiego na lubelskim Zamku odbyła się prezentacja drugiego tomu Biblii Aramejskiej Targum Neofiti 1 – Księga Wyjścia.

Autorem polskiego przekładu Biblii Aramejskiej jest wykładowca KUL ks. prof. Mirosław Wróbel. W trakcie uroczystości prezentacji jej drugiego tomu, odbył się panel dyskusyjny, w którym wzięli udział wybitni znawcy literatury żydowskiej i biblijnej.

Prezentację książki rozpoczęło wystąpienie ks. prof. Mirosława Wróbla. Dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła. „Muszę przyznać, że głębia i mądrość tego starożytnego źródła przerasta mnie, jako człowieka. Mam poczucie bycia narzędziem, które w całej swojej ułomności nosi w sobie Słowo samego Boga” – powiedział biblista.

Zebrani wysłuchali fragmentów jednego z opowiadań zaczerpniętych z Biblii Aramejskiej w wykonaniu niewidomej pensjonariuszki z Domu Pomocy Społecznej w Żułowie.

W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa znawców literatury żydowskiej i biblijnej. Moderatorem rozmowy był prof. Sławomir Żurek, kierownik Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej.

Ks. prof. Antoni Tronina mówił na temat genezy powstania targumów: „Mamy tutaj pogłębienie biblii hebrajskiej, poprzez lekturę synanogalną. Liturgia jest właściwym miejscem spotkaniem z Pismem Świętym. Biblia Aramejska uczy nas wgłębiania się w Słowo Boga” – stwierdził teolog.

Historyk literatury, prof. Józef Ferta zwrócił uwagę na główny eksponat galerii, jakim jest obraz „Unia lubelska” autorstwa Jana Matejki: „W tym mieście, zdarzył się prawdziwy cud: spotkały się obce sobie ludy. Na znajdującym się w centrum Sali obrazie, klęczący magnat kładzie ręce na Słowie, Słowie Bożym”.

Z kolei prof. Krzysztof Pilarczyk, historyk religii i judaista, mówił o trudnej drodze dialogu pomiędzy chrześcijanami a żydami: „Żeby lepiej się zrozumieć, trzeba wrócić do początku - w jakich sytuacjach dochodziło do rozbratu. Ks. prof. Wróbel otwiera nam zapomnianą stronę historii” – powiedział profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie uroczystości, głos zabrał Prezydent Miasta Lublina, dr Krzysztof Żuk, który wręczył ks. prof. Wróblowi pamiątkowy medal: „Czuję się zobowiązany do tego, żeby dziękować i honorować wybitne postaci naszego miasta i naszych uniwersytetów, w uznaniu za wybitny dorobek naukowy, wieloletnią pracę dydaktyczną, jak i pełną zaangażowania pracę duszpasterską. Chciałbym ten medal przekazać, jako wyraz szacunku od mieszkańców Lublina – oświadczył polityk.

Na zakończenie wyrazy wdzięczności ks. prof. Wróblowi przekazał metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. Wyraził dumę, że w wśród swoich współpracowników ma kapłana tak zasłużonego dla popularyzacji Pisma Świętego: „Twoja praca jest prezentem dla polskiej teologii i nauki” – powiedział hierarcha.

Wydarzenie, patronatem medialnym objęły Katolicka Agencja Informacyjna, Radio eR, Polskie Radio Lublin, Gość Niedzielny, Katolickie Radio Zamość, serwis Opoka oraz TVP3 Lublin.

Polskie wydanie „Targum Neofiti” ukazało się nakładem Archidiecezjalnego Wydawnictwa Gaudium. Publikacja została wydana dzięki wsparciu Miasta Lublin, w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 r.

dab / Lublin

« 1 »

reklama

reklama

reklama