MSWiA: można składać wnioski o dotacje z Funduszu Kościelnego

Od 15 marca parafie, diecezje, metropolie, a także pozostałe kościelne osoby prawne, mogą składać wnioski o przyznanie dotacji z Funduszu Kościelnego na 2017 r.

Pieniądze z Funduszu Kościelnego pozwolą m.in. na remonty zabytkowych obiektów i prowadzenie działalności charytatywnej - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Fundusz Kościelny został powołany w 1950 roku i działa na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych, które mają w naszym kraju uregulowany status prawny. Od 15 marca do 28 kwietnia wszystkie kościelne osoby prawne, do których należą m.in. parafie, diecezje, czy Caritas, mogą wnioskować do MSWiA o przyznanie dotacji na określone cele związane z ich działalnością.

Wymienione organizacje będą mogły przeznaczyć środki na konserwację i remonty zabytkowych obiektów sakralnych i kościelnych – np. remonty dachów, ścian i elewacji, czy prace związane z instalacjami wodnymi i elektrycznymi. Z Funduszu Kościelnego nie finansuje się jednak prac dotyczących otoczenia tych obiektów, np. chodników i trawników.

Ponadto dotacje będą mogły zostać przeznaczone na wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, która obejmuje m.in. prowadzenie zakładów dla sierot, starców, samotnych matek, szpitali i zakładów leczniczych, a także żłobków i schronisk – dzięki funduszom będą możliwe np. remonty pomieszczeń, w których działają te instytucje.

Pieniądze mogą być także przekazywane na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, epidemii i ofiarom wojennym, a także na krzewienie idei pomocy bliźnim. W ustawie budżetowej na 2017 r. na dotacje z Funduszu Kościelnego zabezpieczono kwotę 10 mln zł.

Łącznie na Fundusz Kościelny w 2017 r. przeznaczono z budżetu państwa 133 mln 230 tys. zł: 123 mln 230 tys. zł na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób duchownych oraz 10 mln zł na wsparcie Kościołów i innych związków wyznaniowych (konserwacja remonty obiektów sakralnych o wartości zabytkowej i wspomaganie działalności opiekuńczo-wychowawczej) - dowiedziała się KAI w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA.

Wnioski o dotacje, które wpłyną do MSWiA, będą rozpatrywane przez specjalną komisję. Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania podczas udzielenia dotacji na 2017 r., w tym także wzór wniosku, dostępne są w serwisie BIP MSWiA (na stronie https://bip.mswia.gov.pl).

mswia.gov.pl, lk / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama