Leżajsk: tysiące chasydów odwiedza grób cadyka

Żydzi z całego świata przybywają do Leżajska, aby odwiedzić grób cadyka Elimelecha z okazji 230. rocznicy jego śmierci. Wierzą oni, że tego dnia dusza zmarłego zstępuje do miejsca jego pochówku i wysłuchuje próśb zanoszonych do Boga.

Pierwsi pielgrzymi przyjechali do Leżajska już w piątek, aby tutaj spędzić szabat. Najwięcej jednak przybędzie dzisiaj, kiedy odbywają się główne uroczystości. Spodziewanych jest nawet 7 tysięcy osób.

Chasydzi wierzą, że w rocznicę śmierci cadyka jego dusza przebywa w pobliżu miejsca pochówku i dlatego licznie przybywają na leżajski kirkut, aby pomodlić się przy ohelu i złożyć tam kwitełe, czyli kartki, na których spisane są prośby do Boga. Wypowiadając słowa modlitw, kołyszą swoim ciałem, tańczą i śpiewają.

Mężczyźni i kobiety modlą się w osobnych pomieszczeniach. Wcześniej wchodzą do mykwy, w celu dokonania rytualnego obmycia. Po modlitwie jedzą koszerny posiłek, na który składają się: odpowiednio przyrządzone mięso wołowe, ryby, owoce, warzywa i jajka. Taką pielgrzymkę każdy Żyd powinien odbyć przynajmniej raz w życiu.

Rocznica śmierci cadyka Elimelecha przypada 21. dnia miesiąca Adar. Grób Elimelecha jest obecnie najliczniej i najchętniej odwiedzanym grobem cadyka nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Ohel składa się z trzech części: centralnej z nową macewą cadyka, otoczonego kutą kratą i dwóch pomieszczeń, jednym dla męźczyzn, drugim dla kobiet. Do dnia dzisiejszego zachowała się oryginalna macewa cadyka Elimelecha z 1787 roku.

Elimelech Weisblum z Leżajska żył w latach 1717 – 1787. Był rabinem, jeden z pierwszych cadyków w historii judaizmu, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli chasydyzmu. Napisał Noam Elimelech, czyli „Łagodność Elimelecha” - jedno z podstawowych dzieł chasydyzmu.

Elimelech cieszył się wielkim autorytetem nie tylko wśród Żydów, ale i chrześcijan, którzy również przychodzili do niego po radę, którą zawsze otrzymywali. Cadyk zachęcał do przyjaźni, zarówno wewnątrz społeczności żydowskiej, jak i w relacjach z przedstawicielami innych wyznań. Według podań, miał umiejętności uzdrawiania z chorób, wypędzania demonów, był skutecznym orędownikiem u Boga i potrafił nawet przepowiadać przyszłość.

Cadyk to charyzmatyczny przywódca chasydyzmu. Jest to odłam judaizmu, który głosił odnowę religijną wśród Żydów. Obecnie chasydzi są pełnoprawnymi członkami obozu judaizmu ortodoksyjnego, przeciwnikami jakichkolwiek zmian w doktrynie judaizmu z zaciekłością broniącymi wszelkich prawd ortodoksji.

pab / Leżajsk

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama