Organizacje upamiętniające Jana Pawła II chcą ściślejszej współpracy

Trwa V Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II. Instytucje zajmujące się propagowaniem myśli Jana Pawła II oraz upamiętnianiem jego osoby i pontyfikatu chcą ze sobą ściślej współpracować.

Uczestnicy V Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II rozmawiają dzisiaj w Warszawie o ściślejszej współpracy. W tym celu stworzą sieć wymiany informacji o planowanych inicjatywach i wydarzeniach, aby skuteczniej mówić o papieżu Polaku, zwłaszcza młodszemu pokoleniu. 

Podczas warszawskiej części spotkania (jutro dalszy ciąg w Krakowie) przekonywano, że przez 12 lat od śmierci św. Jana Pawła II powstało i rozwinęło się w Polsce wiele organizacji, których misją jest badanie, zachowanie i popularyzacja pontyfikatu Wielkiego Polaka. Zrealizowały one tysiące projektów, m.in. edukacyjnych, archiwalnych, naukowych, kulturalnych.

Jednak pamięć o Janie Pawle II wymaga nowej recepcji, gdyż jego życie i nauczanie stają się jednym z największych dziedzictw historii Polski. Nie można zapominać, że odpowiedzialność za to dziedzictwo w dużym stopniu spoczywa właśnie na organizacjach papieskich.

Dlatego celem V Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II jest wymiana doświadczeń, podzielenie się pomysłami, problemami i wypracowanie formuły dalszej współpracy tychże organizacji. Tegoroczne spotkanie ma na celu przede wszystkim zastanowienie się, jak upowszechniać myśli Papieża-Polaka w kontekście zmiany pokoleniowej i troski o to, by młode generacje wzrastały w etosie Jana Pawła II.

„Celem Forum jest przede wszystkim współpraca, abyśmy sobie pomagali, wzajemnie wskazywali drogę działania i poznawali się, wiedząc, że jest nas coraz więcej” – poinformował Łukasz Ofiara z Centrum Myśli Jana Pawła II.

Gościem Forum był kard. Kazimierz Nycz, który wyraził zadowolenie, że takie spotkanie się odbywa, ale jednocześnie podkreślał, by organizacje papieskie miały zawsze w pamięci wierność nauczaniu Jana Pawła II, natomiast unikały „zeświecczania się”, do którego może prowadzić działalność wyłącznie charytatywna.

Zdaniem kardynała, przesłanie, jakie sobie współczesnym oraz przyszłym pokoleniom zostawił Jan Paweł II, jest podwójnie uniwersalne, dotyczyło bowiem zarówno Kościoła powszechnego, któremu papież przewodził, jak i całego świata.

„To był papież nie tylko dla Polaków, czy dla Kościoła w Europie, ale papież dla całego Kościoła. Wystarczy przypomnieć jego wizyty zagraniczne, pod tym względem Jan Paweł II sprawiedliwie traktowały cały Kościół. Jednocześnie ten papież niezwykle dużo dał całemu światu, choć na pewno są próby zawłaszczania sobie papieża lub wybierania z całości elementów jego nauczania i należy z tym walczyć” – powiedział kard. Nycz.

Okazją do integracji organizacji papieskich jest zbliżająca się setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, która przypadnie w 2020 roku. W trakcie Forum jego uczestnicy podpiszą deklarację o wspólnym działaniu środowisk pracujących nad popularyzacją myśli papieskiej w kontekście nadchodzącej rocznicy. Dokument ma być punktem odniesienia dla kolejnych instytucji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) chcących się zaangażować na tym polu.

W trakcie spotkania w Centralnej Bibliotece Rolniczej powstała mapa wymiany inicjatyw wraz z kalendarzem planowanych wydarzeń papieskich, wypełnianym przez same organizacje.

„12 lat po śmierci Jana Pawła II rośnie nowe pokolenie Polaków, które traktuje go – wiemy to nie od dziś – jak postać bardzo historyczną, wręcz legendarną, a nawet mityczną. Chcemy z tymi wszystkimi środowiskami pisać historię Jana Pawła II dla przyszłych pokoleń” – powiedział Łukasz Ofiara.

Organizacji zajmujących się upamiętnianiem osoby i pontyfikatu Jana Pawła II jest w Polsce kilkadziesiąt, choć na Forum przyjechało nieco ponad 20 z nich. Istnieją fundacje propagujące papieskie nauczanie i promocję wartości, o których mówił papież Polak, ale także instytucje naukowe, dokumentacyjne i muzealne, edukacyjne i troszczące się o młodzież, a nawet ekologiczno-krajoznawcze.

Część z nich została utworzona i jest finansowana przez państwo lub samorządy, inne natomiast to inicjatywy prywatne, nie mające żadnego instytucjonalnego umocowania. Oprócz organizacji już bardzo dobrze znanych i utrwalonych w społecznej świadomości, jak Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Fundacja Instytut Tertio Millennio czy Centrum Myśli Jana Pawła II, są też inicjatywy szerzej nierozpoznawalne, a przecież godne uwagi.

Jednym z nich jest Stowarzyszenie Santo Subito, działające od 11 lat na warszawskich Kabatach, w parafii Św. Ojca Pio. Wydało już m.in. płytę z koncertami poezji Karola Wojtyły. Od ub. roku organizuje Akademię Santo Subito. Na czym ona polega? - Nauczyciele, menedżerowie, trenerzy dzielą się bezpłatnie swoim doświadczeniem z ludźmi młodszymi – studentami i młodzieżą pracującą – przygotowując ich do różnych potrzebnych w życiu umiejętności. Można to wprawdzie uczynić, płacąc duże pieniądze, ale my robimy to w ramach dzielenia się wyobraźnią miłosierdzia – powiedział Maciej Trybulec, szef Stowarzyszenia Santo Subito.

Po śmierci Jana Pawła II narodziła się inna inicjatywa - spontaniczna chęć uczczenia pamięci papieża w postaci biało-czerwonej flagi z jego zeskanowanym podpisem. Inicjatorzy tego pomysłu co roku w rocznicę odejścia papieża pielgrzymują do Rzymu, gdzie towarzyszy im wspomniana flaga. Podczas tych pielgrzymek rozdano już kilkanaście tysięcy takich flag. - Nie zdarzyło się, aby ktokolwiek odmówił jej przyjęcia - powiedział Maciej Paradowski, współinicjator akcji. Wkrótce flagi pojadą także z transportem pomocy dla polskiej społeczności w Dołbyszu w obwodzie żytomierskim na Ukrainie, organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP.

lk (KAI) / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama