O. Tadeusz Florek OCD ponownie prowincjałem krakowskich karmelitów bosych

Kapituła krakowskiej prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, która obraduje od kilku dni w Wadowicach, dokonała wyboru nowego przełożonego prowincjalnego.

Prowincjałem został na drugą kadencję 45-letni o. Tadeusz Florek OCD – poinformował o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, rzecznik prasowy kapituły.

Nowo wybrany prowincjał urodził się 23 kwietnia 1972 r. w Limanowej. Pochodzi ze Słopnic Dolnych w diecezji tarnowskiej. Śluby zakonne w złożył 13 września 1992 r. w Czernej k. Krakowa. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Lublinie i Krakowie, przyjął święcenia kapłańskie 16 maja 1998 r, kontynuując studia na Papieskiej Akademii Teologicznej.

Po święceniach pełnił funkcję socjusza magistra studentatu w Krakowie i duszpasterza akademickiego (1998-1999). Następnie, w latach 1999-2001, podjął posługę wychowawcy i wicerektora Międzynarodowego Kolegium Teologicznego Karmelitów Bosych im. św. Jana od Krzyża w Rzymie.

W 2004 r. ukończył studia psychologiczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Później kontynuował studia licencjackie i doktoranckie na PAT i posługę formatora w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Krakowie.

W tym czasie także organizował i prowadził przy Karmelitańskim Instytucie Duchowości Ośrodek Konsultacyjno-Formacyjny.

W latach 2011-2014 był IV radnym prowincji, rektorem WSD Karmelitów Bosych. Jest wykładowcą Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, WSD i Szkoły Formatorów przy Akademii „Ignatianum” oraz cenionym konsultantem w dziedzinie pomocy psychologicznej osobom konsekrowanym.

Wybrany w 2014 r. przełożonym prowincjalnym jest także przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonu Karmelitów Bosych Środkowo-Wschodniej Europy.

Prowincjała w zarządzaniu prowincją wspierać będą radni prowincjalni, którzy zostaną dziś po południu. Kapituła wybierze także delegata prowincji krakowskiej na Kapitułę Generalną Zakonu i jego zastępców.

W rozpoczętej 24 kwietnia kapitule prowincjalnej uczestniczy 30 zakonników z Polski, USA, Ukrainy, Słowacji, Niemiec, Burundi i Rwandy, by wspólnie podejmować decyzje dotyczące najważniejszych wyzwań stojącymi przed prowincją. Kapituła potrwa do 3 maja.

rk / Wadowice


Zdjęcie: Kościół p.w. Św. Józefa przy klaszt. OO. Karmelitów Bosych Wadowice autor: Mariusz Swornóg, opublikowano na licencji: CC BY-SA 3.0 pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama