Dużo Dobra #3

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ruszyło z kolejną edycją akcji charytatywnej Dużo Dobra.

To tej pory, dzięki zaangażowaniu wielu osób z otwartymi sercami, udało się już pomóc Stowarzyszeniu "BARKA" w Strzelcach Opolskich,  które pomaga byłym więźniom i bezdomnym, a także potrzebującej rodzinie, którą opiekuje się wspólnota PRZYMIERZE MIŁOSIERDZIA w Krakowie.

Dużo Dobra #3 ma na celu zorganizowanie wszelkiego rodzaju przyrządów plastycznych:

- przyborów do malowania,
- nożyczek,
- krepin,
- bibuł,
- płócien do malowania,
- bloków technicznych,
- wszelkiego rodzaju farb,

aby wspomóc Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie dla osób niepełnosprawnych (wtz.ostrow.caritas.pl).

Wszyscy, którzy chcą się włączyć w akcję Dużo Dobra #3, mogą przynieść swoje dary na Łagiewnicką "22".


Mogę też wysłać je pocztą:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Łagiewnicka "22" - Dużo Dobra

ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków

Tak niewiele trzeba, aby drugiemu sprawić radość! Siostry zachęcają do udziału w tej akcji.

Źródło: profil Sióstr na Facebooku: Faustyna 2016

« 1 »

reklama

reklama

reklama