W niedzielę, 7 maja, rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania

Według danych Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań blisko 3,4 tys. kleryków przygotowuje się do kapłaństwa, coraz więcej jest też seminarzystów zakonnych. W niedzielę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania kapłańskie i zakonne.

Blisko 3,4 tys. seminarzystów, w tym ponad 960 zakonnych, przygotowuje się do przyjęcia święceń kapłańskich – wynika z danych Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, do których dotarła Katolicka Agencja Informacyjna. 

Seminaria diecezjalne

Jak wynika z danych Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, w diecezjalnych seminariach duchownych przebywa obecnie 2438 alumnów, w tym 444 na pierwszym roku. Najwięcej kleryków liczy seminarium diecezji tarnowskiej (183) oraz metropolitalne seminarium w Warszawie (115). 159 alumnów uczy się w połączonych seminariach archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej.

Najwięcej kandydatów do kapłaństwa w minionym roku zgłosiło się do seminarium w Tarnowie - 36 oraz w Katowicach i Poznaniu – po 20. Z kolei najmniej alumnów pierwszego roku liczą seminaria diecezji zamojsko-lubaczowskiej (2) i archidiecezji warmińskiej (3).

Dla porównania, w 2015 r. do diecezjalnych seminariów duchownych zgłosiło się ponad 100 mężczyzn więcej, a na wszystkich latach do kapłaństwa przygotowywało się ponad 200 kleryków więcej.

Zakonnicy

Większym zainteresowaniem, w porównaniu do ubiegłego roku, cieszą się natomiast seminaria zakonne, gdzie obecnie studiuje 961 alumnów – (858 mężczyzn w 2015 r.).

Najwięcej braci przygotowujących się do złożenia ślubów stałych liczą franciszkanie (159) i franciszkanie konwentualni (126), a także oblaci (104), dominikanie (103) i salezjanie (102). Zgromadzenia, w których znajduje się najwięcej obcokrajowców to natomiast oblaci (50), franciszkanie konwentualni (35) i paulini (27).

Wśród męskich instytutów życia konsekrowanego w 2016 r. największym zainteresowaniem młodych z Polski cieszył się zakon franciszkanów, gdzie zgłosiło się 30 kandydatów oraz zakon dominikanów, gdzie było 27 chętnych do postulatu, a także franciszkanie konwentualni z 24 kandydatami. Nieco mniej w ub. roku mieli kapucyni (19) oraz jezuici salezjanie (po 18).

Łącznie w Polsce jest prawie 9 tys. zakonników, w tym na pierwszym roku formacji 181, zaś w nowicjacie 234.

Siostry zakonne

Jeśli chodzi o zgromadzenia żeńskie czynne, to obecnie w kraju jest 18 tys. 195 sióstr w 104 instytutach. W roku ubiegłym do postulatu zgłosiło się 211 kandydatek, zaś formację w nowicjacie kontynuuje 220.

W Polsce są też 83 żeńskie klasztory kontemplacyjne należące do 13 rodzin zakonnych. Żyją w nich 1303 mniszki, w tym najwięcej u karmelitanek (28 domów), bernardynek (9 domów) oraz klarysek od Wieczystej Adoracji (8 domów).

Choć ogólna liczba sióstr z roku na rok systematycznie maleje, to jednak widoczny jest wzrost liczby kandydatek. W 2012r. w postulacie było ich 24, podczas gdy w roku ubiegłym zgłosiło się 40. Podobnie jest na etapie nowicjatu, gdzie w roku 2012 liczba mniszek wynosiła 40, zaś w 2016 formację kontynuowało 46.

mip / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama