Katowice: Ogólnopolskie spotkanie dziekanów wydziałów teologicznych

Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyło się 11 maja ogólnopolskie spotkanie dziekanów wydziałów teologicznych. Temat obrad brzmiał: "Ratio Fundamentalis Sacerdotalis «Dar powołania do kapłaństwa»”.

We wprowadzeniu do spotkania ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, przewodniczący Konferencji Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce, zwrócił uwagę na problemy dotyczące tych wydziałów w kontekście powstającej nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

Głos zabrał także metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, przewodniczący Rady Naukowej przy Konferencji Episkopatu Polski.

Uczestników spotkania powitali ponadto metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc i ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek. "Teologia ma zawsze służyć Kościołowi, a nasze spotkanie umacnia tożsamość teologii jako nauki" – powiedział duchowny.

Na część roboczą spotkania złożyły się trzy wystąpienia: bp. Damiana Bryla - Ratio Fundamentalis Sacerdotalis "Il dono della vocazione presbiterale", ks. prof. dr. hab. Dariusza Koteckiego, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Formacja intelektualna kleryków na wydziałach teologicznych oraz ks. dr. Adama Łuźniaka, przewodniczącego Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, rektora Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu - Oczekiwania rektorów wyższych seminariów duchownych wobec wydziałów teologicznych.

Po wykładach odbyła się dyskusja, w której dziekani dzielili się swoimi uwagami na temat Ratio Fundamentalis oraz nt. stosunków między wydziałami, a seminariami duchownymi. Na koniec spotkania podjęto temat założeń nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

W wydarzeniu udział wzięli także: abp Marek Jędraszewski - metropolita krakowski i zarazem przewodniczący Rady Naukowej przy Konferencji Episkopatu Polski, bp Damian Bryl - biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, odpowiedzialny w KEP za formację w seminariach duchownych, bp Andrzej Czaja - przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP.

Spotkania dziekanów wydziałów teologicznych - zawsze z udziałem kilkunastu osób - odbywają się corocznie. Za każdym razem organizuje je inny ośrodek naukowy w kraju.

ks. sk (KAI) / Katowice


Zdjęcie: Wydział teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach autor: James562, licencja: CC BY-SA 3.0

« 1 »

reklama

reklama

reklama