Wojska Obrony Terytorialnej będą mieć swoich kapelanów

W związku z utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), powstała potrzeba otoczenia opieką duszpasterską tej nowej formacji sił zbrojnych. W poszczególnych diecezjach trwa nabór kapłanów do tej posługi.

Według rozeznania Ordynariatu Polowego, potrzeba 70 księży. Kwestię tę poruszy biskup polowy Józef Guzdek na najbliższym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski 6-7 czerwca w Zakopanem.

Biskup polowy Józef Guzdek skierował do wszystkich biskupów diecezjalnych pismo z prośbą o zgłoszenie kilku kandydatów na kurs oficerski, który zostanie zorganizowany w latach 2018–2019. Z kolei w planowanych 17 brygadach posługę będą pełnili kapelani zawodowi z Ordynariatu Polowego WP.

Obecnie w powołanych już brygadach posługę tę pełni 5 kapelanów zawodowych. Do posługi duszpasterskiej w ramach batalionów TSW (Terytorialnej Służby Wojskowej) potrzebnych jest 70 kapelanów, ale ich liczba może sięgnąć nawet 100, czyli 2-3 z każdej diecezji.

Zanim kapelani rozpoczną posługę, muszą przejść odpowiednie szkolenie na zasadach określonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli ukończyć kurs oficerski w miejscu określonym przez MON. - Szkolenie planowane jest w miesiącach wakacyjnych, tak aby nie kolidowało z pracą duszpasterską w czasie roku katechetycznego - poinformował KAI ks. płk Zbigniew Kępa, rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego WP.

Posługę wszystkich kapelanów TSW koordynować będzie wyznaczony przez biskupa polowego WP dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej. Stanowisko to jest na razie tworzone. Funkcję tę będzie pełnił jeden z kapelanów Ordynariatu Polowego.

Kwestię organizacji posługi duszpasterskiej w nowo tworzonych oddziałach Wojskowej Obrony Terytorialnej poruszy biskup polowy Józef Guzdek na najbliższym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się 6-7 czerwca w Zakopanem.

Wśród kapelanów oddziałów obrony terytorialnej znajdą się także prawdopodobnie duszpasterze dwóch innych wyznań tworzących w Polsce ordynariaty wojskowe, czyli Kościoła prawosławnego i Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

lk / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama