Warszawa: kościół Wszystkich Św. - „House of Life” i miejsce kultu św. Jana Pawła II

O tytule „House of Life” przyznanym przez społeczność żydowską dla kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie oraz tym, do czego inspiruje 30. rocznica Mszy św. celebrowanej w tym miejscu przez Jana Pawła II – mówi ks. dr Piotr Waleńdzik, proboszcz parafii.

W tym tygodniu dwa ważne wydarzenia w stołecznym kościele Wszystkich Świętych. Jako pierwsza w Polsce świątynia zostanie uhonorowana tytułem „House of Life”. Jakie znaczenie ma to wyróżnienie?

Tytuł „House of Life” – „Dom życia” ma szczególną wymowę i znaczenie w kontekście ratowania Żydów i ocalenia życia konkretnym osobom. Kościół Wszystkich Świętych otrzyma 7 czerwca ten tytuł, gdyż jest to miejsce związane z ratowaniem osób narodowości żydowskiej w czasie Holocaustu.

Dla nas ma to jeszcze głębsze znaczenie, gdyż to Bóg jest tym, który daje życie. W kościele uhonorowanym tytułem „Dom życia” Bóg przychodzi i daje nam swoje życie w Eucharystii. To wszystko ma głęboki sens również w kontekście 30. rocznicy Krajowego Kongresu Eucharystycznego i Mszy sprawowanej przez papieża Jana Pawła II w naszym kościele.

Tytuł naszej świątyni nada Międzynarodowa Fundacja Raoula Wallenberga, ale dla nas istotne jest to, że odznaczają nas przedstawiciele społeczności żydowskiej. Jako wspólnota chcą wyrazić swoją wdzięczność za dobro im wyświadczone.

Trzeba o tym jak najwięcej mówić i pokazywać, gdyż relacje polsko-żydowskie często są ukazywane przez pryzmat przykładów tzw. polskiego antysemityzmu. Moim zdaniem, o wiele ważniejsze jest ukazywanie przykładów pozytywnych, choć zapewne można też znaleźć przykłady negatywne. Wydaje mi się, że tych pozytywnych przykładów było o wiele więcej, co ukazuje chociażby skala pomocy Żydom w czasie okupacji hitlerowskiej mimo, że groziła za to śmierć.

W jaki sposób parafia Wszystkich Świętych pomagała Żydom?

Podczas II wojny światowej m.in. na terenie naszej parafii Niemcy założyli getto. Ówczesny proboszcz ks. prałat Marceli Godlewski, mimo wcześniejszych planów przejścia na emeryturę postanowił nie opuszczać kościoła Wszystkich Świętych i postarał się o oficjalną zgodę biskupa na prowadzenie duszpasterstwa na terenie getta. Misję tę pełnił wraz ze swoim wikariuszem ks. Antonim Czarneckim.

Działalność księży nie ograniczała się do posługi duchowej. Zorganizowali przy parafii kuchnię społeczną, która wydawała posiłki dla ok. 100 osób dziennie. Ponadto ok. 100 osób zamieszkało na plebanii i w budynkach gospodarczych parafii. Z kuchni, jak i schronienia mogli korzystać zarówno Żydzi-chrześcijanie jak i nieochrzczeni.

Poza tym kancelaria parafialna wystawiła setki fałszywych metryk chrztu, które dawały szansę na przeżycie Żydom decydującym się na ucieczkę z getta. Księża, ponieważ mogli przekraczać mury getta, przemycali też listy i informacje konieczne do organizowania tych ucieczek.

30 lat temu w kościele Wszystkich Świętych papież Jan Paweł II odprawił Mszę na rozpoczęcie Krajowego Kongresu Eucharystycznego w 1987 r. Co się wydarzy w związku z tą rocznicą?

Jeśli chodzi o Kongres Eucharystyczny, chcemy wracać treściowo do nauczania św. Jana Pawła II, żeby stanowiło ono dla nas inspirację. Nie chodzi tylko o sam fakt wspomnienia tego wydarzenia, ale o powrót do tego, co chciał nam przekazać.

Mamy nadzieję, że gdy wyremontujemy kościół, będziemy mogli rozszerzyć całodzienną adorację eucharystyczną. Obecnie jest ona raz w tygodniu, chcielibyśmy aby była taka możliwość w więcej dni.

Skoro nasz kościół jest chyba jedynym w Warszawie, w którym papież Jan Paweł II sprawował Mszę świętą (na ogół papieskie Msze były sprawowane na placach) chcielibyśmy, aby ta świątynia stała się miejscem kultu św. Jana Pawła II.

We wtorki na Mszy o godz. 18.00 wprowadzimy nowennę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, patrona rodzin. Będziemy modlić się w intencji różnych problemów życia rodzinnego, a także posiadania potomstwa. Otrzymaliśmy od kard. Stanisława Dziwisza relikwie św. Jana Pawła II (kroplę krwi) i chcemy je uroczyście wprowadzić do naszej świątyni 8 czerwca o godz. 18.00.

Dokładnie 30 lat temu Jan Paweł II przewodniczył Eucharystii rozpoczynającej Krajowy Kongres Eucharystyczny – w tym roku będzie to święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Eucharystii będzie przewodniczyć ks. infułat Jan Miazek, który podczas Mszy papieskiej był ceremoniarzem, natomiast kazanie wygłosi ks. dr hab. Robert Skrzypczak z Papieskiego Wydziału Teologicznego „Collegium Joanneum” w Warszawie.

archwwa.pl


Zdjęcie: Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie autor: masti, licencja: CC BY-SA 2.5

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama