Tydzień św. Krzysztofa

W dniach 23-30 lipca obchodzimy XVIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Hasło Tygodnia: „Niesiemy Miłosierdzie drogami świata”.

MIVA Polska po raz kolejny zaprasza wszystkich kierowców, członków ich rodzin oraz Przyjaciół misji do udziału w Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy.

W roku 2016 dzięki zebranym funduszom z Akcji św. Krzysztof  - 1 gr za 1 km MIVA Polska zrealizowała 73 prośby polskich misjonarzy i misjonarek z 26 krajów świata. Zostały zakupione następujące pojazdy:

 37 samochodów terenowych i osobowych oraz 5 busów, 1 ambulans, 8 motocykli i skuterów, 132 rowerów, 2 silniki do łodzi, 140 wózków inwalidzkich.

Łącznie na powyższe projekty MIVA Polska przekazała pomoc w wysokości 2 002 092,80 zł.

Zrealizowane projekty według kontynentów: Afryka – 43; Ameryka Płd. – 19; Azja i pozostałe –11;

Zrealizowane projekty według przynależności kościelnej: biskupi misyjni – 3, księża Fidei Donum –21; Siostry –25; księża i bracia zakonni –22, misjonarze świeccy – 2.

MIVA Polska w imieniu wszystkich misjonarzy, którzy otrzymali pomoc na środki transportu składa serdeczne Bóg zapłać! Oprócz listów i podziękowań z misji wraz z materiałem zdjęciowym, które często publikujemy w Biuletynie Informacyjnym MIVA, misjonarze w I-sze soboty miesiąca ofiarowują Msze św. za wszystkich dobroczyńców MIVA, szczególnie kierowców prosząc dla nich o bezpieczne podróże i błogosławieństwo Boże w życiu. Z podziękować i zdję od misjonarzy powstaje Wielka Księga Wdzięczności MIVA, prezentowana w czasie najważniejszych uroczystości organizowanych przez MIVA Polska.

Weź udział w Akcji św. Krzysztof

Podziękuj Panu Bogu za bezpiecznie przejechane kilometry

Pomóż polskim misjonarzom w zakupie pojazdów misyjnych

Blankiet dostępny jest: tutaj.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao