Sesja plenarna Rzymskokatolicko-Luterańskiej Komisji ds. Dialogu Teologicznego

W dniach 18-25 lipca w Kamieniu Śląskim odbywa się sesja plenarna Rzymskokatolicko-Luterańskiej Komisji ds. Dialogu Teologicznego. Przedmiotem obrad jest dokument „Chrzest i wzrastanie we wspólnocie”.

„Przez ostatnie 50 lat mieliśmy możliwość spojrzenia na siebie w nowym świetle jedności, przyjaźni i wzajemnego szacunku. Mamy nadzieję na głębszą jedność” – powiedział bp William Kenney z rzymskokatolickiej archidiecezji Birmingham w Wielkiej Brytanii, który jako członek Rzymskokatolicko-Luterańskiej Komisji ds. Dialogu Teologicznego pracuje nad ostateczną wersją dokumentu pt.: „Chrzest i wzrastanie we wspólnocie”.

Sesja plenarna komisji obraduje w dniach 18-25 lipca w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim.

Bp William Kenney z rzymskokatolickiej archidiecezji Birmingham w Wielkiej Brytanii przyznał, że wielu ludzi na całym świecie ma pragnienie jedności pomiędzy Kościołami rzymskokatolickim i luterańskim. „Ludzie, którzy mieszkają razem, chcieliby wyznawać wspólną wiarę. Jeżeli zapytamy w różnych krajach, czego ludzie naprawdę oczekują od teologów, to właśnie tego, żeby było więcej możliwości wspólnego dzielenia Eucharystii. Na razie to nie jest możliwe” – dodał.

Bp Eero Huovinen z Kościoła Ewangelicko-luterańskiego w Finlandii przypomniał, że przez 50 lat istnienia komisji, katolicy i luteranie, pomimo wielu trudności, razem pracowali nad tematami sprawiedliwości społecznej, rozwoju i wspólnych organizacji. „Były różne kryzysy, byli ludzie, którzy chcieli przerwać tę współpracę, ale wtedy pośrednicy dbali o kontynuację dialogu. Przez cały czas istnienia ruchu ekumenicznego ludzie rozmawiali, modlili się razem i współpracowali na rzecz jedności” – zaznaczył.

Bp William Kenney nawiązując do dokumentu: „Od konfliktu do komunii”, nad którym komisja pracowała przez kilka lat, a który powstał jako przygotowanie do obchodów 500-lecia Reformacji, pokazał drogę do jedności pomiędzy katolikami i luteranami. „Przez 450 lat był między nami rozłam. A przez ostatnie 50 lat mieliśmy możliwość spojrzenia na siebie w nowym świetle jedności, przyjaźni i wzajemnego szacunku. Mamy nadzieję na głębszą jedność” – podkreślił.

Rzymskokatolicko-Luterańska Komisja ds. Dialogu Teologicznego pracuje w Kamieniu Śląskim nad uzgodnieniem ostatecznej wersji dokumentu pt.: „Chrzest i wzrastanie we wspólnocie”. Dokument ma zostać oficjalnie zaprezentowany najprawdopodobniej na przełomie czerwca i lipca 2018 roku. Składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza dotyczy m.in.: fundacyjnej roli chrztu wobec Kościoła, liturgii chrztu, trynitarnego, zbawczego i eklezjalnego charakteru chrztu oraz relacji chrztu do innych sakramentów. W drugiej części przedstawione są ekumeniczne implikacje wynikające ze chrztu świętego.

Spotkanie ma charakter wyjątkowy. Wiąże się ze świętowaniem 50. rocznicy istnienia Rzymskokatolicko-Luterańskiej Komisji ds. Dialogu Teologicznego oraz obchodami 500-lecia Reformacji. Stanowi też podsumowanie V fazy dialogu, trwającej od 2009 roku. W skład komisji wchodzą teolodzy wydelegowani przez Światową Federację Luterańską oraz Papieską Radę dla Popierania Jedności Chrześcijan.

Gospodarzem spotkania jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, a gospodarzami miejsca są: rzymskokatolicka diecezja opolska, Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Uczestnicy każdego dnia wspólnie się modlą i medytują nad Słowem Bożym.

Sesja plenarna Rzymskokatolicko-Luterańskiej Komisji ds. Dialogu Teologicznego to najwyższe światowej rangi spotkanie grupy katolickich i luterańskich teologów oraz hierarchów. Poprzednia taka sesja w Kamieniu Śląskim odbyła się w roku 1998 i jej efektem było dopracowanie „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”.

hh / Kamień Śląski

« 1 »

reklama

reklama

reklama