Płock: ponad 100 tysięcy zł na pomoc Kościołowi w Armenii

Kwotę 111 566 zł przekazała diecezja płocka na pomoc Kościołowi katolickiemu w Armenii. Udało się ją zebrać podczas zbiórek w kilkunastu parafiach diecezji.

Zebrane środki pomogą w odbudowie kościoła zniszczonego podczas trzęsienia ziemi. Poza tym diecezja przekazała 7 000 dolarów na zakup samochodu potrzebnego do celów duszpasterskich.

Inicjatywę zbiórki środków w parafiach diecezji płockiej, na odbudowę kościoła zniszczonego w regionie Aszocka w katolickiej wiosce Arpeni podczas trzęsienia ziemi w 1988 roku, poparł bp Piotr Libera. Tym samym odpowiedział na prośbę abp. Rafaela Minnasiana, eparchy Ordynariatu Ormiańsko-katolickiego dla Europy Wschodniej.

Przeprowadzona w kilkunastu parafiach zbiórka przyniosła nieoczekiwane efekty: udało się zebrać kwotę 111 566 zł. - Dziękuję wszystkim księżom proboszczom za życzliwość, gościnność i otwartość na uniwersalność Kościoła, w sposób szczególny wobec ubogiego Kościoła w Armenii, który doświadczył w swojej historii wielu cierpień: na gruncie historycznym, politycznym czy na skutek zrządzeń losowych – dziękuje ks. Rafał Krawczyk, kapłan diecezji płockiej, który od kilku lat pracuje duszpastersko w Armenii.

Ponadto diecezja płocka dofinansowała kwotą 7 000 dolarów z funduszu misyjnego zakup samochodu dla potrzeb duszpasterskich. - Odległości między poszczególnymi punktami duszpasterskimi w Ordynariacie Ormiańskim są bardzo duże. Poza tym muszę pogodzić misję wikariusza sądowego Trybunału Kościelnego w Erywaniu z pracą duszpasterską w parafiach oraz budową zniszczonego kościoła. Zakup pojazdu ułatwi te prace i pomoże docierać z misją ewangelizacyjną do wiernych rozproszonych w Armenii – wyjaśnia ks. Krawczyk.

eg / Płock

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama