Ewangelia na 25 sierpnia 2017 r.

Posłuchaj słów Ewangelii - 25 sierpnia 2017 - (Mt 22, 34-40)

25 sierpnia 2017

[Mt 22, 34-40]

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

« 1 »
TAGI:

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao