Transmisja Mszy św. z Sanktuarium w Licheniu

Dziś o godz. 12:00 transmisja na żywo ze Mszy św. z okazji uroczystości 50-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Mszy św. przewodniczył będzie kard. Stanisław Dziwisz.

W ramach obchodów jubileuszu odbędzie się poświęcenie i nałożenie na Obraz sukienki ufundowanej przez ofiarodawców i dobroczyńców Sanktuarium.

Wizerunek Matki Bożej Licheńskiej jest XVIII-wieczną kopią obrazu Matki Bożej z Rokitna Wielkopolskiego. Cudowny Obraz w 1967 roku udekorował papieską koroną Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński, który podczas homilii 1967 roku w Licheniu mówił:

Patrząc ku Obliczu Pani i Matki naszej, tronującej w kościele licheńskim, widzimy na Jej piersiach orła polskiego, znak naszej ojczyzny ziemskiej. Nie dziwmy się temu! Przecież Maryja wyśpiewała o sobie: "Odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody". Jest to jak gdyby wykonanie woli Chrystusa, wypowiedzianej apostołom i ich następcom: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je". A wszystkie ochrzczone w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego narody odtąd błogosławioną zwą Maryję. [...] Czyż nie jest to dzisiaj dla nas wymowne? Oto znak naszej ojczyzny był bezpieczny na piersiach, które karmiły świata Zbawienie!... Niech ten związek naszej matki ziemskiej - ojczyzny, z Matką Boga Człowieka, stanowi program na przyszłość. Niech stanie się gwarantem, że uczciwiej i rzetelniej będziemy uczyli się miłości własnej ojczyzny i lepiej będziemy wypełniali proroczą zapowiedź Maryi: "Odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody". Patrząc w przyszłość ufamy, że dzieci naszej ojczyzny zawsze pozostaną w ramionach Ojca niebieskiego, zawsze będą doznawać miłości Syna Bożego i zawsze będą pod opieką Matki Pięknej Miłości, którą wszystkie narody i nasz naród, zwały i zwać będą, po wszystkie wieki - błogosławioną.

Jakaż to dla nas głęboka ulga i pociecha! My nie widzimy sprzeczności między miłością Boga i ojczyzny. Przeciwnie, widzimy potężną siłę, którą Bóg daje naszym sercom i myślom dla należytej, rzetelnej miłości ojczyzny. [...]

Uszanowanie praw Boga i Kościoła, praw Chrystusa i jego Matki, to najlepsza gwarancja sprawiedliwości społecznej i współżycia w pokoju, miłości i radości. O to prosimy Ciebie, Matko Boża Licheńska, która przygarnęłaś na swoje piersi znak umiłowania Ojczyzny, osłoniony srebrnymi szatami przed złymi oczyma, w czasach niewoli. [...]

Zawierzamy się Twojej miłości i prosimy, abyś Ty, która dałaś światu umiłowanego Syna Bożego, dała nam przez Niego gorącą miłość Boga i braci.

Za przyczyną Maryi dokonują się cudowne uzdrowienia nie tylko ciała, ale przede wszystkim duszy. Wota zawieszone w prezbiterium bazyliki licheńskiej są świadectwem wysłuchanych modlitw i próśb.

Sanktuarium w Licheniu prowadzone jest przez Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - pierwszy męski zakon pochodzenia polskiego. Założycielem zakonu jest beatyfikowany w 2007 roku o. Stanisław Papczyński.


Salve TV to telewizja internetowa Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Zofia Zdziech, Salve TV

Facebook/Salve TV

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama