Karmelici bosi na Solcu. Zakonnicy w niedzielę obejmą parafię Świętej Trójcy

Opiekę duszpasterską nad parafią Świętej Trójcy na Solcu przejmą od archidiecezji warszawskiej karmelici bosi. O. Jacek Olszewski OCD obejmie urząd proboszcza 27 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 12.00.

Wraz z nim rozpocznie posługę 3 zakonników. W przyszłości na mapie Warszawy będzie to miejsce, gdzie będzie można liczyć na spowiedź i kierownictwo duchowe.

– Odebrałem dekret i mam być historycznie pierwszym karmelitańskim proboszczem parafii Świętej Trójcy na Solcu – cieszy się ks. Jacek Olszewski OCD, mianowany proboszczem parafii w dekanacie śródmiejskim. Pytany o plany duszpasterskie odpowiada, że na razie będzie się przyglądać. „Chcemy kontynuować dotychczasową pracę księży a z czasem nadać też rys duchowości karmelitańskiej. Myślimy m.in. o spowiednictwie i kierownictwie duchowym, ale też bardziej medytacyjnym podejściu do duszpasterstwa. Ale to nie od razu, bo potrzebujemy też czasu, aby wejść w pracę naszych poprzedników – zaznaczył o. Olszewski OCD. Karmelici bosi chcą też pielęgnować żywy w tej parafii kult Jezusa Nazareńskiego i łączyć go z posługą wśród chorych i cierpiących.

Przekazanie parafii „to było duże moralne zobowiązanie archidiecezji warszawskiej, która po kasacie zakonu przejęła po karmelitach bosych kościół seminaryjny (obecnie jest to konkatedra)  wraz z budynkiem seminarium duchownego przy Krakowskim Przedmieściu, który był klasztorem” – stwierdził kard. Kazimierz Nycz wyrażając radość, że „ta historyczna sprawa została zwieńczona”, a – jak się wyraził „zyska na tym parafia”. Będzie więcej kapłanów: proboszcz, wikariusze, kapelan szpitala, poza tym zakonnicy wniosą także duchowość karmelitańską. Służyć też będą jako spowiednicy – zapowiedział metropolita warszawski.

– Obecność karmelitów bosych w Warszawie była bardzo znacząca do powstania styczniowego, ale została przerwana nie z naszej winy. Wsparliśmy powstanie styczniowe i to było naszą „winą”, za którą zostaliśmy wyrzuceni przez zaborcę – dopowiada nowy proboszcz parafii na Solcu.

W ostatnim czasie karmelici bosi posługiwali duszpastersko w Warszawie w kaplicy na Mokotowie, gdzie mieści się Kuria Prowincjalna Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Na świecie jest ok. 3 tys. karmelitów bosych, w Polsce ok. 350 a w warszawskiej prowincji ok. 100. Na Solcu, w początkowym etapie będzie posługiwało 4 zakonników, potem 7-8.

Parafia Świętej Trójcy na Solcu powstała na początku XV wieku i jest jedną z najstarszych w Warszawie. Obecny kościół zbudowany został na przełomie XVII i XVIII wieku z inicjatywy królowej Marii Kazimiery Sobieskiej. Jego fundatorem był wojewoda czernichowski Fryderyk Falkerzamb, który po przejściu z luteranizmu na katolicyzm zobowiązał się wybudować klasztor dla ojców Zakonu Świętej Trójcy czyli trynitarzy. Nadal w ołtarzu głównym znajduje się figura Jezusa Nazareńskiego otoczona od wieków czcią wiernych.

Do diecezji kościół należał od 1887 r. po opuszczeniu klasztoru przez trynitarzy wskutek represji po powstaniu styczniowym.

źródło: ks. Przemysław Śliwiński, archwwa.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama