Anielski Patron - modlitwa do św. Michała w każdej parafii

Fundacja Królowej Różańca Świętego od 15 lat propaguje modlitwę Leona XIII do św. Michała Archanioła, także poprzez stronę www.egzorcyzmy.katolik.pl i wielojęzyczną www.exorcismus.org, których zadaniem jest niesienie pierwszej pomocy osobom potrzebującym rozeznania.

Obie strony powstały także po to, by przestrzegać przez działalnością tzw. świeckich egzorcystów, bardzo zaangażowanych w internecie. W tym czasie modlitwa Leona XIII okazała się dobrym "narzędziem" walki duchowej, dostępnym dla każdego. Nie jest ona, wbrew popularnym opiniom, egzorcyzmem prostym, ale modlitwą o uwolnienie. Ma charakter błagalnego wezwania skierowanego do św. Michała Archanioła o wstawienie się za nami w walce duchowej z siłami zła oraz pokorną prośbę do Boga o ukrócenie działania złego ducha. Jako modlitwę o uwolnienie (która nie zawiera zwrotów egzorcyzmu prostego, skierowanych wprost do złego ducha) odmawiać ją mogą wszyscy świeccy.

Policzmy się!

Modlitwa do św. Michała Archanioła jest odmawiana po Mszy świętej w wielu polskich parafiach, organizatorzy postanowili z jednej strony zbadać, jak bardzo jest ona rozpowszechniona, a z drugiej strony zachęcać księży do jej rozpowszechniania. Dlatego powstała inicjatywa "Anielski Patron", w której zbierane są dane statytyczne co do zasięgu modlitwy. Na stronie www.anielskipatron.pl każdy może pozostawić informację, czy w jego parafii modlitwa ta jest odmawiana regularnie, nieregularnie lub wcale.

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że w ponad połowie kościołów modlitwa ta jest praktykowana zawsze lub regularnie, a w reszcie parafii wcale. Do ich proboszczów i rad parafialnych nasza fundacja zamierza wysłać  informatory o modlitwie Leona XIII wraz z zachętą do wprowadzenia jej po Mszy świętej.

www.anielskipatron.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama