"Św. Franciszek i jego bracia" nowa książka br. Wiesława Blocka

Jest to opowieść o duchowej drodze rozwoju pierwotnej wspólnoty, jaka utworzyła się wokół osoby Franciszka.

Postacie pojawiające się u początków narodzin franciszkańskiego charyzmatu charakteryzują się silną motywacją – osadzoną na intensywnym życiu wiary – wstępowania w ślady Jezusa Chrystusa. I choć w jej łonie pojawiają się osoby o różnych charakterach, to pragnienie życia na wzór „doskonałości Ewangelii Świętej” i osobisty przykład Świętego z Asyżu, uczyniło z nich jeden organizm: braterstwo, które przeszło do historii pod nazwą braci mniejszych.

Pierwsza część studium przedstawia podstawowe cechy duchowego życia rodzącej się wspólnoty minorytów, sytuując ją w kontekście historyczno-kulturowym. Część druga ukazuje braci, których powołanie i duchowy rozwój zostało naznaczone poprzez osobiste spotkanie z Franciszkiem z Asyżu. Są to: Bernard z Quintavalle, brat Leon, Cezary ze Spiry, Idzi z Asyżu, Tomasz z Celano, Ryceriusz z Mucci, Szymon z Collazzone, Jordan z Giano, Jan z Pian del Carpine oraz Antoni Padewski. Wybór tych właśnie postaci podyktowany był przede wszystkim istnieniem tekstów ich autorstwa, bądź innych źródeł pozwalających na wyodrębnienie właściwych rysów ich duchowości.

(Ze wstępu do książki) 

KSIĄŻKĘ MOŻNA NABYĆ TUTAJ

Br. Wiesław Block jest kapucynem Warszawskiej Prowincji - jest teologiem, specjalistą teologii duchowości i historii franciszkanizmu. Wykłada we Franciszkańskim Instytucie Duchowości przy Uniwersytecie „Antonianum” w Rzymie. 

« 1 »

reklama

reklama

reklama