Matka Boża Częstochowska u warszawskich kapucynów

Trwa peregrynacja Ikony Jasnogórskiej w męskich klasztorach w Polsce.

Kopia obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry, ofiarowana polskim zakonom i pobłogosławiona ponad pięćdziesiąt lat temu przez Sługę Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego przed ówczesną peregrynacją, dotarła w ponownej pielgrzymce do Archidiecezji Warszawskiej, by nawiedzić męskie wspólnoty zakonne. Uroczyste przywitanie Wizerunku odbyło się 4 września 2017 r. u ojców jezuitów w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej podczas Mszy świętej koncelebrowanej przez przedstawicieli zakonów warszawskich pod przewodnictwem Kardynała Kazimierza Nycza.

Od popołudnia, 7 września, gościliśmy przez całą dobę obraz Matki Bożej naszym klasztorze królewskim, w chórze zakonnym. W czasie Mszy świętej o godzinie 20.00, której przewodniczył Minister Prowincjalny br. Andrzej Kiejza, br. Gabriel Bartoszewski wygłosił homilię na temat obecności Maryi w życiu bł. Honorata Koźmińskiego i o jego maryjnej pobożności, której owocem było, między innymi, doprowadzenie do ustanowienia w Polsce uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, ustalonej ostatecznie na dzień 26 sierpnia.

Bracia mieli okazję w nocy i w ciągu dnia indywidualnie i wspólnotowo przeżywać w modlitwie nawiedzenie Maryi. W końcowym nabożeństwie wspólnota oddała się Matce Bożej w akcie zawierzenia. Obraz z naszego klasztoru został przewieziony do ojców kamilianów.


« 1 »

reklama

reklama

reklama