Zmarł biblista ks. prof. Adam Janusz Frankowski

W sobotę 16 września zmarł emerytowany biblista ks. prof. Adam Frankowski. Jego pogrzeb odbędzie się 21 września na Powązkach.

Zmarły w wieku 89 lat kapłan był jednym z najstarszych księży archidiecezji warszawskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1952 r. z rąk Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

W latach 50. XX wieku duchowny pracował jako wikariusz-prefekt m.in. w Piasecznie, Aninie, parafii św. Franciszka w Warszawie. Następnie w latach 1957-1965 studiował teologię biblijną w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych.

Po powrocie z Rzymu, od roku akademickiego 1965/66 rozpoczął wykłady na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1982 r. uzyskał habilitację z nauk biblijnych, a od 1983 r. kierował katedrą egzegezy Nowego Testamentu na ATK.

Ks. prof. Frankowski jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i redaktorem kilku prac zbiorowych. Był redaktorem 9-tomowego cyklu podręczników pt. „Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych”, wydawanego od 1987 r. przez ATK, a następnie UKSW.

Przez 20 lat pracował nad opracowaniem Biblii Jakuba Wujka w transkrypcji typu „B” (zachowanie języka staropolskiego z zastosowaniem współczesnej ortografii i interpunkcji). Za pracę tę otrzymał Nagrodę Literacką im. Franciszka Karpińskiego.

Ponadto od 1979 r. pracował również w duszpasterstwie akademickim przy kościele św. Anny. 20 lat temu przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Otwocku.

Pogrzeb ks. prof. Adama Frankowskiego odbędzie się w czwartek, 21 września, o godz. 14:00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Źródło: archwwa.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama