Ewangelia na 25 września 2017 r.

Posłuchaj słów Ewangelii - 25 września 2017 - (Łk 8, 16-18)

25 września 2017

[Łk 8, 16-18]

Jezus powiedział do tłumów:

«Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.

Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma».

« 1 »
TAGI:

reklama

reklama

reklama

reklama