Przesłanie z Gietrzwałdu

Ukazała się niepublikowana dotąd książka bł. Honorata Koźmińskiego o gietrzwałdzkich objawieniach.

„Gietrzwałdzkie posłanie” to nigdy wcześniej niepublikowany tekst o. Honorata Koźmińskiego, duchowy komentarz do jednego z siedmiu najważniejszych, uznanych przez Kościół objawień maryjnych.

"Obudź się ludu Lechicki, bogobojny i religijny, narodzie rdzennie Katolicki – byłeś niegdyś przedmurzem Chrześcijaństwa, o które próżno szczerbiły się miecze pogańskie, dziś masz być przedmurzem jego duchowym, o które ma się odbić obojętność, niedowiarstwo i zwątpienie oziębłych."

Ojciec Honorat – pomimo permanentnej inwigilacji i internowania w klasztorze – zamierzał szeroko rozpowszechnić wśród rodaków gietrzwałdzkie orędzie Matki Bożej. Błogosławiony uznał objawienia za szczególny znak Boży dla całego narodu polskiego i wyznaczenie misji dziejowej dla Polaków.

Książka była przygotowana do druku, ale na ponad sto lat powędrowała do szuflady, ukazuje się dziś - w jubileuszowym roku bł. Honorata Koźmińskiego, dokładnie w 140. rocznicę objawień w Gietrzwałdzie. 

Wydawnictwo FRONDA

« 1 »

reklama

reklama

reklama