Przemyśl: dr Wanda Półtawska poprowadziła zajęcia podczas Studium Życia Rodzinnego

Dr Wanda Półtawska wygłosiła w sobotę i niedzielę w Przemyślu wykłady dla słuchaczy Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Przemyskiej.

Przyjaciółka Jana Pawła II swoje zajęcia oparła o nauki o rodzinie i teologii ciała głoszone przez papieża Polaka. Przekonywała, że zadaniem każdego człowieka jest rozwój i dochodzenie do świętości.

– Każdy ma dane, żeby być świętym. Nie ma człowieka, który by nie mógł być świętym, tylko się musi nawrócić. Święci to nie są bezgrzeszni ludzie, tylko nawróceni grzesznicy. Bezgrzeszna była tylko Matka Boska. Więc nie opowiadaj, że nie jesteś, bo to jest oczywiste, żadne dziecko nie rodzi się świętym, ale też nie rodzi się złoczyńcą – mówiła.

Zaznaczyła, że kontakt cielesny albo jest śmiertelnym grzechem, albo jest świętym aktem.

Prelegentka przyznała, że obecnie „medycyna jest tą instytucją, która pcha małżeństwo do piekła”. - Wszystkie zbrodnie małżeńskie popełniają lekarze albo namawiają ludzi do tego. Świętość ludzka jest zagrożona – powiedziała.

Dr Półtawska, która z zawodu jest lekarzem psychiatrą, podkreśliła, że kobieta, która przerwała ciążę nigdy nie wróci do równowagi nerwowej. - Wszystkie kobiety, które zabiły dziecko są znerwicowane, są nieszczęśliwe, zmieniają się w psychopatki. Nie można bezkarnie niszczyć tego, co jest największym darem. Macierzyństwo i ojcostwo jest nieprawdopodobnym darem, bo jest współpracą człowieka ze Stwórcą. Pan Bóg nie powołuje do życia dziecka sam, tylko razem z nimi – mówiła.

Prelegentka stwierdziła, że większość ludzi ma powołanie do małżeństwa, ale nie wszyscy. Zaznaczyła, że istotą nie jest jednak samo małżeństwo, ale wieczność. - Małżeństwo to jest życie na ziemi. To jest działanie potrzebne tu, a człowiek nie jest stworzony dla tego „tu” - powiedziała.

Wanda Półtawska urodziła się 2 listopada 1921 w Lublinie. Posiada tytuł doktora nauk medycznych, specjalizuje się w psychiatrii. Podczas II wojny światowej była więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbruck. Została odznaczona Orderem Orła Białego.

Łączyła ją bliska przyjaźń z metropolitą krakowskim kard. Karolem Wojtyłą, z którym współpracowała w duszpasterstwie małżeństw i rodzin. Była obecna przy śmierci Jana Pawła II.

Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Przemyskiej jest dwuletnią policealną szkołą dla osób, które pragną pogłębić swoją osobistą wiedzę na temat życia w rodzinie według nauki Kościoła. Wielu jej absolwentów podejmuje posługę w katolickich poradniach rodzinnych, w szkole w ramach wychowania do życia w rodzinie albo w różnorakich wspólnotach Kościoła.

pab / Przemyśl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama