Kaplica Świętych Zesłańców i Męczenników Wschodu w Sanktuarium św. Jana Pawła II

W Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie powstaje Kaplica Świętych Zesłańców i Męczenników Wschodu. Jej poświęcenie planowane jest na 4 listopada.

Nad przygotowaniem kaplicy czuwa Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz Stowarzyszenie im. Ks. Władysława Bukowińskiego „Ocalenie”.

W kaplicy znajdą swoje miejsce relikwie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, które zostały wprowadzone do papieskiego sanktuarium w 2016 roku oraz relikwie bł. Władysława Bukowińskiego.

Projektantem kaplicy jest architekt Andrzej Mikulski. W jej centralnym miejscu znajdzie się obraz Chrystusa na krzyżu oraz wizerunku św. Zygmunta Szczęsnego i bł. Władysława Bukowińskiego. Obok obrazów będą umieszczone relikwiarze z relikwiami świętych. W tle – zarysowany syberyjski pejzaż.

Do życia w niewoli nawiązywać będą elementy krat, a na górnej belce zostaną umieszczone napisy: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości” oraz „Błogosławieni miłosierni”. Po bokach będą wyeksponowane słowa patronów kaplicy oraz poświęcone im cytaty ze św. Jana Pawła II. Z tyłu zaplanowano miejsce na pamiątki związane z miejscami zesłań, więzień i łagrów.

Kaplica powstaje dzięki staraniom Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi założonego przez św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego oraz Stowarzyszenia im. Ks. Władysława Bukowińskiego „Ocalenie”. Jej uroczyste poświęcenie planowane jest na 4 listopada br.

Spośród siedmiu kaplic w Sanktuarium św. Jana Pawła II największą jest Kaplica Kapłańska, w której znajduje się płyta z jego grobu oraz kopia cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej. W kościele znajdują się także: Kaplica Pojednania, w której odbywa się spowiedź św. oraz krypty grobowe, gdzie w kamiennych sarkofagach spoczywają zmarli kardynałowie: Andrzej Maria Deskur oraz Stanisław Nagy. Wyjątkowy charakter ma kaplica św. Kingi ufundowana przez Kopalnię Soli w Wieliczce. W jej centralnej części znajduje się wykonana z soli figura świętej, zaś ściany zdobią solne płaskorzeźby przedstawiające sceny z Ewangelii.

md / Kraków

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao