Jubileusz 25-lecia Caritas Diecezji Gliwickiej

Caritas Diecezji Gliwickiej obchodzi 25-lecie działalności. Uroczystości Jubileuszowe odbędą się 5 października w Gliwicach oraz w sobotę, 7 października w Sanktuarium MB Pokornej w Rudach.

Dziś, 5 października o godz. 11:00 w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach, rozpocznie się spotkanie dla osób zaangażowanych w działalność Caritas Diecezji Gliwickiej. Będzie to czas wyrażenia wdzięczności za współpracę na przestrzeni 25 lat istnienia diecezjalnej Caritas.

Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów lokalnych 15 gmin, ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie, proboszczowie oraz przedstawiciele parafialnych zespołów Caritas.

Goście wysłuchają m.in. wykładu Biskupa Gliwickiego Jana Kopca na temat działalności charytatywnej Kościoła na przestrzeni wieków z uwzględnieniem terenów Śląska. Zostanie także zaprezentowany film przedstawiający obecne oblicze Caritas Diecezji Gliwickiej.

W części artystycznej, odbędzie się przedstawienie pt. "Bajka o drzewie" w wykonaniu niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej z Zabrza.

Spotkanie zakończy się przekazaniem podziękowań oraz drobnych upominków.


Druga część obchodów Jubileuszu odbędzie się podczas Dziękczynnej Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach, w sobotę 7 października.  Jest to doroczna pielgrzymka pracowników i wolontariuszy Caritas Diecezji Gliwickiej.

Będzie to czas wyrażenia szczególnej wdzięczności Panu Bogu za 25 lat istnienia Caritas w Diecezji oraz prośby o błogosławieństwo w dalszej działalności.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 11:00 Mszą św. pod przewodnictwem Biskupa Seniora Jana Wieczorka.

O godz. 12:00 odbędzie się koncert chóru Cantabile z Gliwic.

W programie przewidziano także konferencję, którą wygłosi ks. prof. Piotr Morfiniec z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Uroczystości zakończą się nabożeństwem do Matki Bożej o godz. 14:30.

***

Caritas Diecezji Gliwickiej została powołana do działania charytatywnego przez biskupa Jana Wieczorka dnia 10 lipca 1992 r. Przejęła ona zadania realizowane na tym terenie do 1992 roku przez Caritas Diecezji Opolskiej i Katowickiej, z których to diecezji wydzielono Diecezję Gliwicką.

Caritas Diecezji Gliwickiej posiada osobowość prawną, a od dnia 3 stycznia 2006 r. posiada również status organizacji pożytku publicznego i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000247809. 

Caritas jest organizacją Non Profit i nie prowadzi działalności komercyjnej. Całą swoją działalność opiera na darowiznach pieniężnych i rzeczowych od osób prawnych i fizycznych.

Świętem patronalnym gliwickiej Caritas jest dzień liturgicznego wspomnienia św. Brata Alberta Chmielowskiego (17 czerwca) i św. Jadwigi Śląskiej (16 października).

Źródło: caritasgliwice.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama