Kielce: w parafiach diecezji – zachęta do rodzicielstwa zastępczego

„Zostań rodzicem od zaraz” - do włączenia się w taką akcję za zgodą bp. Jana Piotrowskiego zachęcają parafie diecezji kieleckiej.

Organizatorem akcji, obejmującej m.in. konferencję i happeningi, jest Agata Wojtyszek – wojewoda świętokrzyski, we współpracy z duszpasterstwem małżeństw i rodzin diecezji kieleckiej.

Celem kampanii „Zostań rodzicem od zaraz” jest pozyskanie kandydatów do prowadzenia zastępczych form wychowania rodzinnego, takich jak np. rodziny zastępcze, a także przekazanie informacji o możliwościach i sposobach prowadzenia tego typu opieki.

Jak informuje ks. dr Artur Skrzypek, diecezjalny duszpasterz małżeństw i rodzin, zainteresowani tematyką rodzicielstwa zastępczego mogą wziąć udział w otwartej konferencji pod nazwą „Zostań rodzicem zastępczym”, która odbędzie się 27 października o godz. 11.00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Natomiast 28 października o godz. 9.00 w Gimnazjum Jana Pawła II w Daleszycach rozpoczną się IX Zawody Sportowe Rodzicielstwa Zastępczego organizowane przez Fundację „Przystanek Dziecko”.

- Tradycyjnie już, podczas akcji, odbędzie się także spotkanie przedstawicieli rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu całego województwa. Rozpocznie się ono w sobotę 4 listopada o godz. 14.00 na scenie Galerii Echo i będzie miało formę występów artystycznych – dodaje ks. Skrzypek.

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub którym władza ta została ograniczona. Jest to tymczasowa forma opieki nad dzieckiem. Powinno ono wrócić do rodziny biologicznej lub w przypadku odebrania jej praw rodzicielskich - trafić do adopcji.

Wszyscy zainteresowani stworzeniem rodziny zastępczej mogą bezpośrednio kontaktować się z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie lub pracownikami Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy pokierują zainteresowanymi osobami.

dziar / Kielce

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama