Trzebnica: Centralne Uroczystości Jubileuszowe Roku Jadwiżańskiego

Dziś, 15 października w Trzebnicy odbyły się Centralne Uroczystości Jubileuszowe Roku Jadwiżańskiego. Uroczystej Mszy św. przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

Kończy się Jubileuszowy Rok Jadwiżański związany z 750. rocznicą kanonizacji św. Jadwigi ląskiej.

Z tej okazji dziś o godz. 11:00 w Trzebnicy odprawiona została uroczysta Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz.

Zgromadzonych powitał Metropolita Wrocławski abp Józef Kupny.

Na uroczystościach obecni byli m.in. kard. Henryk Gulbinowicz oraz Arcybiskup Berlina Heiner Koch wraz z biskupem pomocniczym Matthiasem Heinrichem, biskupi Drezna i Miśni: bp Heinrich Timmerevers i biskup senior Joachim Reinelt, biskup Görlitz Wolfgang Ipolt, Metropolita Katowicki abp Wiktor Skworc i biskup senior Damian Zimoń, biskup opolski Andrzej Czaja wraz z biskupami pomocniczymi bp. Pawłem Stobrawą i bp. Rudolfem Pierskałą, biskup gliwicki Jan Kopiec wraz z biskupem seniorem Janem Wieczorkiem oraz bp. Gerardem Kuszem, biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, biskup kaliski Edward Janiak, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefan Regmunt, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej Adam Bałabuch oraz biskupi Archidiecezji Wrocławskiej abp senior Marian Gołębiewski i biskupi pomocniczy: bp Andrzej Siemieniewski i bp Jacek Kiciński. Gośćmi byli także biskupi diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Waldemar Pytel i bp Ryszard Bogusz. W uroczystościach udział wzięli także przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych.

Kard. Stanisław Dziwisz w homilii wskazał Słowo Boże jako źródło naszej chrześcijańskiej tożsamości. Podkreślił także, że przykłady życia niezliczonej liczby uczniów i uczennic Chrystusa w historii Kościoła stanowią dla nas żywą księgę wiary, pouczają i inspirują w kroczeniu ewangeliczną drogą miłości i służby.

- Możemy powiedzieć, że cała Historia Zbawienia i historia Kościoła leży u fundamentów naszej chrześcijańskiej tożsamości, naszej świadomości tego kim jesteśmy i kim powinniśmy być. - powiedział hierarcha.

W nieustannym powrocie do źródeł – mówił dalej kard. Dziwisz – pomaga nam zawsze Słowo Boże. Ono wspiera światło naszego rozumu. Ono pozwala nam spojrzeć szerzej i głębiej na otaczającą nas rzeczywistość. Słowo Boże rozświetla nasze drogi, inspiruje, poucza, wskazuje kierunek i wyznacza cel.

Odnosząc się do odczytanej Ewangelii, Kardynał wskazał na to co najważniejsze w życiu uczniów Chrystusa. Słowa Jezusa zapisane przez św. Łukasza Ewangelistę: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je”, stanowią klucz do zrozumienia drogi życia, miłości i służby św. Jadwigi. Prowadziła ona głębokie życie duchowe w różnych zmieniających się dramatycznie okolicznościach życia.

- Długie godziny poświęcone na modlitwę, na kontemplację krzyża, na rozmowy z Boskim Mistrzem, pozwalały jej wkraczać w przestrzeń, w której wyraźniej można dostrzec sens trudu, cierpienia i ofiary związanej z prawdziwie chrześcijańskim życiem. - mówił o świętej kard. Dziwisz.

- W życiu św. Jadwigi w sposób wyrazisty sprawdziła się ewangeliczna reguła, że jeżeli ktoś idzie za Jezusem i stara się go naśladować, w bardzo konkretnych okolicznościach życia, otrzymuje misję, zostaje posłany by głosić Ewangelię życiem, by pomagać bliźnim, by kochać i służyć. - powiedział hierarcha.

Kardynał przypomniał, że św. Jadwiga Śląska wpisała się także szczególnie w pontyfikat papieża Jana Pawła II i stała się patronką jego wyboru na Stolicę św. Piotra, który nastąpił w dniu 16 X 1978 roku. Św. Jan Paweł II był głęboko przekonany o szczególnej roli jaką odegrała ona w tym wydarzeniu, czemu dał wyraz m.in. przekazując podczas swej wizyty na Jasnej Górze w 1979 r. wotum dla Sanktuarium Trzebnickiego w postaci przywiezionych z Rzymu świecy paschalnej i kielicha.

Św. Jadwiga Śląska jest patronką pojednania, pokoju i miłości nie wykluczającej nikogo, wznoszącą się ponad barierami i granicami wzniesionymi przez człowieka. Zbliża ona Niemców i Polaków, i przypomina swoją otwartą postawą i szerokim spojrzeniem, że wszyscy jesteśmy na ziemi dziećmi jednego Boga. - powiedział kard. Dziwisz. Wskazał, że jest ona uniwersalną postacią, która może pomagać w umacnianiu chrześcijańskiej tożsamości Europy podważanej niejednokrotnie przez relatywizm i sekularyzm.

Hierarcha, zachęcając do modlitwy za wstawiennictwem św. Jadwigi, przywołał słowo przewodnie Jubileuszowego Roku Jadwiżańskiego: „Święta Jadwigo, naucz nas głosić Ewangelię miłosierdzia”. 

- Prośmy o orędownictwo św. Jana Pawła II, byśmy, o co nas żarliwie prosił, nie lękali się, ale odważnie otwierali na oścież drzwi Chrystusowi, i razem z Nim umacniali na ziemi Jego królestwo dobrej miłości, braterstwa, solidarności i pokoju. - powiedział kard. Dziwisz na zakończenie homilii. 

Uroczyste zakończenie Roku Jadwiżańskiego odbędzie się w poniedziałek, 16 października.

W programie pielgrzymka chorych do grobu św. Jadwigi, dla których o godz. 11:00 Mszę św. sprawował będzie bp Andrzej Siemieniewski.

Zwieńczeniem uroczystości będzie Pielgrzymka Trzebniczan do grobu Patronki Śląska i Trzebnicy. O godz. 18:30 Mszę św. sprawował będzie ks. bp Ignacy Dec, Biskup Świnicki.

***

Święta Jadwiga Śląska urodziła się około roku 1174 w Bawarii, w miejscowości Andechs. Wcześnie wstąpiła w związek małżeński. Źródła podają, że już w wieku 10 lat (inne, że w wieku 17 lat) została żoną Henryka, księcia Śląska, Krakowa i Wielkopolski. Miała z nim siedmioro dzieci (inne źródła mówią o sześciorgu), z których przeżyło troje. Po dwudziestu latach małżonkowie postanowili - za obopólną zgodą - żyć dalej w separacji, ślubując uroczyście czystość. Jadwiga jeszcze przez kilka lat mieszkała na dworze męża oraz w książęcych grodach Leśnica i Wleń. Najczęściej jednak przebywała w ufundowanym przez siebie klasztorze sióstr cysterek w Trzebnicy. Przełożoną tego klasztoru była już wówczas jej córka Gertruda. Zmarła w klasztorze trzebnickim 15 października 1243 roku. Księżna Jadwiga przyjmowała z pokorą i poddaniem woli Bożej straty bliskich sobie osób i wszelkie życiowe przeciwności. Prowadziła wiele dzieł dobroczynnych w Trzebnicy, otaczając opieką wielu biedaków, fundowała szpitale i przytułki. W ascezie, żarliwej modlitwie i umartwieniach prześcigała wiele zakonnic. Zachowywała też gorliwie klasztorne przepisy, a w czasie gdy przebywała w klasztorze, wdziewała zakonny habit, aby móc uczestniczyć w modlitwach za klauzurą. W 1267 roku, a więc niespełna ćwierć wieku po śmierci księżnej Jadwigi, papież Klemens XIV ogłosił ją świętą. W 1680 roku, dzięki królowi Janowi III Sobieskiemu, jej kult rozciągnięto na cały Kościół. Jej wspomnienie jest obchodzone w Kościele 16 października.

Źródło: www.opoka.org.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao